Rösträtt vid biskopsval för präster och diakoner i EFS (motion 64)

Av Jan Erik Amilén 28 August 2018 om: Okategoriserade

David Castor, nyvald ledamot i Kyrkomötet för Frimodig kyrka, pekar på det rimliga att präster och diakoner som verkar i tjänst för EFS också borde har rösträtt i biskopsval.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera de ändringar i styr-dokument som behöver göras för att präster och diakoner i aktiv tjänst inom EFS ska få rösträtt vid val av biskop i Svenska kyrkan.

Läs motiveringen i sin helhet genom att klicka här och ladda ner motionen.