Grattis POSK!

Morgonen, dagen efter valdagen. Några noteringar kan göras, men detta är fortfarande grundat på ett valresultat som inte är riktigt färdigräknat, än mindre det slutgiltiga.

POSITIVT för Frimodig kyrka

 1. Frimodig kyrka blir representerad i många kyrkofullmäktige där vi tidigare inte funnits med.
 2. Frimodig kyrka fick fler röster än någonsin i valet till kyrkomötet
 3. Frimodig kyrka har antagligen gjort mer i valrörelsen än någonsin tidigare
 4. Det sammanlagda stödet för POSK, Frimodig kyrka och ÖKA är större än någonsin

NEGATIVT

 1. Partiapparaternas kraft har vi inte kunnat stå emot
 2. Vi har inte lyckats få media bort från konfliktmönstret S mot SD (och hur gör man det?)

NOTERINGAR kring valet till kyrkomötet, i stort

Det är de nomineringsgrupper som har haft en koppling till ett riksdagsparti, men som frigjort sig, som tagit mest stryk. Delvis har dessa nomineringsgrupper upplevts hamna i medieskugga. Flest mandat har förlorats av: Borgerligt alternativ (-9), MpiSK (-6) och kristdemokraterna (-5). Störst ökningar fick SD (+8), Centern (+5) och POSK (+5). Grattis till POSK!

Noteringar kring valet till kyrkomötet, för Frimodig kyrka

Totalt har i dagsläget ökningen av röster i valet blivit 3863 röster. När valet slutligt är klart bedöms mer än 4000 nya röster ha tillkommit.

Negativ utveckling på stiftsnivå noteras för (procentandel, i ordning) Göteborgs stift, Västerås stift och Härnösands stift.

Störst ökning i antalet röster tillföll (i ordning) Stockholms stift, Växjö stift och Strängnäs stift. Nytt mandat ser ut att tillfalla Linköpings stift (för första gången i så fall, stort grattis) medan mandat tappas i Göteborgs, Västerås och Härnösands stift. Totalt antar vi att 10 mandat tillfaller Frimodig kyrka, och att detta inte ändras (2013: 12 mandat).

VÅRA VALBUDSKAP, en tidig utvärdering

 1. Vägen för Svenska kyrkan är en kyrka fri från partipolitik. Inte fel; de partipolitiskt obundna nomineringsgrupperna ökade, och hela ökningen tillföll POSK, där redan namnet ger denna vägledning. POSK är heller inte utsedd som ett “hot” mot den s.k. öppna folkkyrkan i partiernas debattinlägg, och det är naturligtvis inte heller ÖKA.
 2. Sanningen för Svenska kyrkan är en kyrka med kärlek till Guds ord. Samt:
 3. Livet i Svenska kyrkan är en kyrka med Jesus i centrum.
  Dessa båda valbudskap (2-3) gav nya röster, men inte i samma utsträckning som riksdagspartierna fick (med andra budskap, förstås!)
  De “fromma” budskapen tilltalar naturligtvis inte främst majoriteten av de nytillkomna väljarna som inte röstade 2013. De har ofta andra skäl att gå och rösta i kyrkovalet än en personlig tro och ett personligt andligt intresse. Bland formuleringar på sociala medier citeras: “Jag röstar för att inte SD ska komma in”. Men SD hade ju redan kommit in! Andra röstar främst av lojalitet med sitt “eget” riksdagsparti.
  Vår bestämda uppfattning är att valresultatet är en besvikelse för SD, något de dock inte kommer att tillstå.

Borde vi formulerat våra budskap annorlunda, och är vår hållning till samkönade äktenskap en nackdel i valet?
Nej, så kan vi inte tänka idag – även om en eftervalsanalys ska få fundera en längre tid. Vi vill ju stå för att vår äktenskapssyn är den vi finner bibliskt stöd för – även om detta inte är valvinnande.
Och vi vill vara kyrkfolkets röst, inte en anpasslig grupp som räds att uttrycka att vi vill vara nomineringsgruppen för s.k. klassisk kristen tro (bibel- och bekännelsetrogen), och som frimodigt vågar uttrycka att vi vill sätta Jesus i centrum. Detta ändras ju inte av att många väljare i ett sekulariserat Sverige inte kan ta tron på Jesus som kyrkans Herre som sin personliga utgångspunkt vid röstandet i kyrkovalet.

Tack till alla väljare, särskilt till er som för första gången valde Frimodig kyrka!, för ert stöd. Frimodig kyrkas valda representanter på alla nivåer vill försöka motsvara det förtroende ni gett. Välsignelse! Vi vill frimodigt verka framåt, mot 2021.

Jan Erik Amilén, ordförande