Församlingstillhörighet

Av Jan Erik Amilén 7 January 2017 om: Okategoriserade

Du kan fira gudstjänst i vilken församling du vill – men du kan inte välja vilken församling du vill tillhöra. Läs mer!

**

Frimodig kyrka arbetar för att det skall bli möjligt för den enskilde att välja vilken församling han eller hon vill tillhöra. Svenska kyrkan är indelad i territorialförsamlingar, vilket innebär att man automatiskt tillhör den församling där man bor. Det är dock inte säkert att den enskilde i sin territorialförsamling hittar en god gemenskap och ges möjlighet att fördjupas i tron. Därför har det i praktiken blivit så att många söker sig till en annan församling än den där de bor. En struktur behövs som kompletterar den territoriella församlingsprincipen med en frihet för individen att tillhöra en annan församling än den där man är bosatt. En sådan möjlighet får dock inte medföra att Svenska kyrkan försummar sitt uppdrag att föra ut evangelium till hela svenska folket. Varje kristen har en kallelse att vittna om Kristus på den plats där man lever och verkar.