Gärna lite tolerans – även för andra

Läs gärna Göran Skytte i Svenska Dagbladet, där han på ett utmärkt sätt beskriver obalansen i tolerans mellan olika åsikter i samhället. Hur ser ledningen för Sveriges största trossamfund på denna problematik?