Gärna lite tolerans – även för andra

Av Jan-Anders Ekelund 3 August 2010 om: Okategoriserade

Läs gärna Göran Skytte i Svenska Dagbladet, där han på ett utmärkt sätt beskriver obalansen i tolerans mellan olika åsikter i samhället. Hur ser ledningen för Sveriges största trossamfund på denna problematik?