Light version

Av Jan-Anders Ekelund 21 August 2010 om: Frimodig Kyrka, Jesus, Levande församlingar, Mission

Elisabeth Sandlund har en mycket intressant ledare i Dagen om den inre sekulariseringen i svensk kristenhet och då inte minst i Svenska kyrkan. Hon lyfter fram flera intressanta perspektiv.

Hon hänvisar bl.a. till professorn och prästen Eva Hamberg som sagt att strategin att satsa på en “light-version” av kristen tro, där Jesus inte längre står i fokus utan snarare ses som en belastning om medlemsantalet ska hållas uppe är kontraproduktiv.

Missionens uppgift är inte primärt att hålla medlemssiffrorna i Svenska kyrkan uppe utan är att föra människor till en levande tro på Jesus Kristus. Sandlund menar helt riktigt att det är en missuppfattning att tro att kyrkan blir relevant om trons innehåll förändras för att möta förmodade behov hos så kallade moderna människor. Det tillfredsställer varken trogna kyrkobesökare eller sådana som sällan besöker en gudstjänst.

Hon skriver vidare också : Såväl internationella erfarenheter som modern religionssociologisk forskning ger samma svar: De kyrkor som växer är inte sådana som satsar på liberalteologiska lightvarianter av kristen tro utan de som är Jesus-centrerade.

Detta tänkande stämmer väl med Frimodig kyrkas valplattform. Vi måste våga lära av de kyrkor som växer i övriga världen. Vår egen ”lightvariant” i svensk kristenhet fungerar måttligt bra. Låt oss lära av andra kyrkor som lyckas bättre.

Följande står i vår valplattform:

Ute i världen växer den kristna kyrkan. Samtidigt brottas Svenska kyrkan med vikande medlemstal. Svenska kyrkan behöver fler levande och växande församlingar. Kunskap behöver hämtas in och lärdomar dras om varför många kyrkor i världen växer och drar till sig både unga och äldre så att de kommer till tro på evangeliet.