Frimodig kyrkas motioner 2010

Av Jan-Anders Ekelund 29 July 2010 om: Frimodig Kyrka

På Svenska kyrkans hemsida kan du läsa årets 79 motioner till kyrkomötet. Frimodig kyrka står för 15 stycken (nästan 20 %). Du får flest motioner för din röst, ifall du röstar på Frimodig kyrka!

Här följer Frimodig kyrkas:

Bekännelseskrifterna och ekumeniska överenskommelser
Utvärdering av konfirmandarbetet
Icke arvoderad prästtjänst
Clearing med Danska kyrkan
Ekumenisk omorientering
Revidera kollektändamålen
Riv upp vigselbeslutet
Återevangelisering av Sverige
Reformera de kyrkliga utbildningarna
Stöd till internationellt engagemang
Reglering av prästlönefonderna
Dags för mission i Sverige
Sekulariseringsprocessen
Möjlighet till begravning för den som utträtt ur Svenska kyrkan
Ordning vid biskopskonflikt

Följande tidningar har skrivit om årets motioner: Kyrkans tidning, Dagen, GP och Aftonbladet

Kyrkomötets ledamöter är olika duktiga på att skapa publicitet för sina motioner. Självklart är det mer intressant för Afonbladet att skriva om en motion som behandlar svordomar och könsord än om en som behandlar bekännelseskrifterna och ekumenik!!

Ny artikel i Dagen.