Svenska kyrkans ansvar för sina systerkyrkor

Av Anna Sophia Bonde 17 September 2012 om: Efterföljelse, Mission, Systerkyrkor i världen

Vi publicerar här en av höstens viktiga motioner, med bakgrund och motivering, undertecknad av Frimodig kyrkas Leif Nordlander (Skara), Bertil Murray (Uppsala) och Elisabeth Svensson (Västerås).

Bakgrund

Genom ett mångårigt och långsiktigt engagemang i framför allt Tanzania och den evangelisk-lutherska kyrkan där men också i Sydafrika och det sydöstra stiftet som jag var delaktig i att upprätta vänstiftsförbindelse med tillsammans med dåvarande biskopen, överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark, har jag sett hur prästers och evangelisters levnadsförhållanden ofta är direkt ovärdiga i dessa två länder som Svenska kyrkan av tradition haft en djup relation till. De utlämnas åt tiggeri och förödmjukande relationer istället för att ha en ordentlig lön som de kan hjälpa sina barn till en dräglig framtid. De har inte det sociala skyddsnät som vi åtnjuter. I dessa dagar klagar många i Sverige som ska gå i pension om några år och undrar hur de ska klara sig. De gör de säkert med all rätt. Dessa kyrkor har också ett pensionssystem men det är så illa utformat att pengarna inte räcker till mer än en allmosa i bästa fall. De i aktiv tjänst får ägna allt för mycket åt att försöka få ihop vardagen istället för att hinna med sin församling. Det är mot denna bakgrund som jag ser det som en akt av djup solidaritet att stödja våra systerkyrkor och i synnerhet dem vi varit med att bygga upp genom svensk mission.

Leif Nordlander

Fond för systerkyrkor

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar ge kyrkostyrelsen i uppdrag

att inrätta ett konto för ändamålsbestämda medel varur våra systerkyrkor som har en svår ekonomisk situation kan söka bidrag för präst-, diakon- och evangelistlöner samt

att medel från detta konto även kan ges som stipendium för universitets- och högskoleutbildning av systerkyrkornas medlemmar i Sverige.

Kyrkomötet beslutar vidare

att medel tillförs kontot genom att en av kyrkostyrelsen beslutad andel av upplupna överskott i bokslut avsätts för ändamålet varje år där överskott redovisas. Riktlinje kan vara det bibliska tiondegivandet.

Motivering

Svenska kyrkan är ekonomiskt sett en av världens rikaste kyrkor med en budgetomslutning som får de flesta systerkyrkor att blekna. Detta har upparbetats genom klok förvaltning under många år. Det ger Svenska kyrkan ett stort ansvar visavi fattiga systerkyrkor i syd och öst där man inte har råd att betala sina medarbetare en skälig lön. Erfarenheter från kollegor i Sydafrika och Tanzania visar att de inte får sina löner utan får kämpa för sitt dagliga bröd på annat sätt för att inte tala om att inte kunna betala sina barns gymnasiala utbildningar. En tanzanisk präst tjänar c:a 500 kronor i månaden om han/hon får ut sin lön. En evangelist tjänar ungefär hälften av det. Ofta får de ut delar av lönen eller inget. I Sydafrika är förhållandena likartade. Låt oss i solidaritetens namn upprätta detta konto som ändamålsbestämda medel till välsignelse för våra systerkyrkor.

Utländska studenter får numer betala avgift för att gå på svenska universitet. Stipendier delas ut ur det föreslagna kontot och används för studenter från våra systerkyrkor som vill studera medicin, teologi, agronomi eller andra för sitt land viktiga utbildningar i Sverige.