Motion nr 20: Om Svenska kyrkans flyktingarbete

Av Jan Erik Amilén 11 August 2016 om: Okategoriserade

Kjell Peterson (FK) och Bertil Murray (FK) följer upp studieresan till Mekane Yesus-kyrkan, men även framgången i tidigare kyrkomötesbeslut rörande kyrkans flyktingarbete, i en gemensam motion. De noterar att Sverige numera är en sekulär stat, men har en kristen historia där det torde vara lättare för flyktingar med en kristen identitet att bli integrerade. Många utomeuropeiskt födda har sökt sig till kyrkor och samfund och bidrar därigenom till en förnyelse av kyrkolivet i vårt land. Därför bör Svenska kyrkan i sitt flyktingarbete verka för att kristna flyktingar får en fristad i vårt land.

Förslaget är att Kyrkomötet beslutar

att uppmana kyrkostyrelsen att i Svenska kyrkans flyktingarbete alltid aktualisera rätten till religionsfrihet, samt

att uppmana kyrkostyrelsen att verka för att kristna flyktingar får en fristad i Sverige.

Hela motion hämtar du här.