Mission, missionärer och gemenskap (motion 53)

Av Jan Erik Amilén 28 August 2018 om: Okategoriserade

Leif Nordlander, Frimodig kyrkas gruppledare i Kyrkomötet, motionerar om mission, en huvuduppgift för en kristen kyrka.

Leif har personlig relation genom kontakter med lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT). Han skriver:

I mötet med vår systerkyrka i Tanzania får jag ofta frågan ”Var är Svenska kyrkan? Har ni övergett oss?” ELCT är tillsammans med Mekane Yesus i Etiopien de starkast växande kristna kyrkorna i den lutherska kyrkofamiljen mitt i sin fattigdom och sina strukturella problem. I en vilja att öka självständigheten åt våra systerkyrkor har vi glömt bort behovet av gemenskap i mission.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inom ramen för Act Svenska kyrkan samla till överläggningar med vår systerkyrka Evangelical-Lutheran Church in Tanzania (ELCT) kring frågor om det gemensamma framtida missionsuppdraget.

Motionen kan du läsa om du klickar här.