Bloggposter på ämnet Kyrkovalet 2013:

Musikens roll i kyrkan

Av Jan-Anders Ekelund den 6 May 2013 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2013, Musik

Frimodig kyrkas gruppledare på Kyrkomötet Bertil Murray har skrivit en artikel i senaste numret av Kyrkomusikernas Tidning. Texten talar för sig själv. Frimodig kyrka ser sången och musiken som en ovärderlig av gudstjänsten.

Här följer Bertils text

 

I C. S. Lewis’ bok om landet Narnias skapelse går Aslan sjungande runt och blåser liv i världen. Med djupa, långa toner formas en rad mörka furor. Till ljusa, lätta toner skjuter gullvivor upp ur marken. Med utgångspunkt i Lewis vackra skapelsetext vill jag påstå fyra saker om musikens givna plats i kyrkans liv:

 

Musiken är gudomlig…

Människan formades att spegla Gud. Det sköna, det sanna och det goda är sådana återspeglingar. Musiken är en gudomlig gåva som getts åt oss. Sången och musiken kan förmedla det skapande liv som förvandlar. Så långt tillbaka vi kan spåra har människan låtit sina röster formas också till sång. I alla kulturer har sjungandet varit ett inslag i gudsmötet. När mässan instiftas sjunger Jesus lovsången. Ända in i Uppenbarelsebokens nya himlar klingar sången.

 

… och djupt mänsklig.

Vi sjunger vid fester, vid idrottsevenemang, vid barnets säng och (åtminstone i andra kulturer) under arbete och sorg. Naturligtvis sjunger vi också under mässan. Liksom orden som utsägs påverkar oss så präglas vi av vårt kroppsspråk och av melodierna vi lyssnar till och stämmer in i.

Ord kan vara kristet uppbyggliga, intetsägande eller nedbrytande. Men kan musik vara det? Viss musik är så nära förbunden med texter eller sociala sammanhang att den uppfattas på ena eller andra sättet. Samtidigt har kyrkan en lång tradition av att fånga upp musik som människor älskar och till den skapa nya, Kristustillvända texter. Givetvis finns musik som har bestående kvalitéer och annan som snabbt kan glömmas. Men det finns knappast andliga tonslingor till skillnad från världsliga.

 

Kyrkomusiken får inte trivialiseras…

Liksom hela den mänskliga tillvaron har musiken enligt kristen övertygelse som yttersta mål att Gud ska bli förhärligad. Vårt uppdrag är inte att underhålla. Vad hjälper det en människa om hon trivs med att lyssna till kyrkokonserter men inte möter Gud? Även ett långt liv som kyrkokörsångare är torftigt för den som aldrig fått hjälp att nå fram till och växa i sin tillit och kärlek till Kristus.

 

… men ska öppna för Guds Andes beröring.

Det gäller att sjunga mer med hjärtat än med rösten, som kyrkofäderna sade. Det är som det ska när sångare och instrumentalister bär församlingen i mässans gudsmöte. Det är svårare att lovprisa Gud med Helig, helig, helig, utan att få sjunga loss med sin röst, hur skrovlig och ostämd den än är. Kyrkofadern Hieronymus berättar att församlingens Amen efter den eukaristiska (nattvards-)bönen låter som ”åskans dån”. Kanske som en jublande sång där alla röster får och vill vara med. I sången och musiken händer något med människan. I våra kroppar kan vi nås av Guds beröring. Därför blir kyrkomusikerns roll i församlingens liv så viktig.

 

Kan man gå till val på kyrkomusik?

Frimodig kyrka ser att musiken är en omistlig del i människans liv och att den ger ett djup också åt hennes Gudsrelation. I vårt valmanifest säger vi: ”Evangeliet förkunnas inte bara med ord.”  Läs hela texten här: www.frimodigkyrka.se/vad-vi-ar/valplattform/#musiken

Att rösta eller inte rösta…

Av Anna Sophia Bonde den 24 April 2013 om: Kyrkovalet 2013

K-E Tysk argumenterar i Dagen (18 april) för att det är osunt och meningslöst att rösta i kyrkovalet. Han menar att man genom att rösta bidrar till att legitimera ett dåligt system. Det är dyrt, det är få som röstar och de politiska partierna håller fortfarande kyrkan i sitt grepp. Tysk nämner det hårda debattklimat som just nu råder och hänför, om jag förstår honom rätt, detta hårda klimat till en politiskt präglad aggressivitet. Tysks inlägg har flera poänger och det är många som “likat” det på Facebook. Liksom Tysk anser Frimodig kyrka att det vore en god sak att återinföra kyrkostämman. Frimodig kyrka replikerade i gårdagens Dagen.

Viktiga artiklar i Kyrkans tidning

Av Jan-Anders Ekelund den 11 April 2013 om: Centern, Folkkyrka, Jesus, Kyrkovalet 2013, Partipolitisering, Socialdemokraterna

Veckans nummer av Kyrkans Tidning innehåller glädjande nog två riktigt bra artiklar. Dels är det ledaren av  Barbro Matzols,  Dags att tänka på en ny demokrati.  

Matzols skriver bl.a.:

Att Svenska kyrkan efter separationen från staten i stort behållit de politiska partierna som nomineringsbaser för de förtroendevalda, är en kvarleva från en svunnen tid. Det är inte svårt att förstå att man kanske inte vågade eller kunde kapa förtöjningarna när Svenska kyrkan blev ett fritt trossamfund bland andra. Men nu är tiden mogen att påbörja en resa bort från partipolitiska intressen. Kyrkan behöver visa modet att i stället uppmuntra och locka idérika, entusiastiska personer med hög integritet som vill vara med att forma morgondagens Svenska kyrka. Personer som inte går i någons ledband eller står under partipiskans disciplin. Och även om det finns kyrkopolitiska program i de två partier, S och C, som kandiderar i kyrkovalet, tål det att påminnas om att dessa politiska partier är formade utifrån andra frågor än de som är de viktigaste i det kyrkliga arbetet.

Einar Billing, den teolog som mer än någon annan format Svenska kyrkan som öppen folkkyrka, kan fortfarande ge inspiration och kurage. Han slog med kraft fast att kyrkan, med alla sina brister, främst är religiöst motiverad. Inte kulturellt eller socialt. Och det som inte kan motiveras religiöst har ingen plats i en folkkyrka. ”Först och främst måste vi hålla vakt om folkkyrkans religiösa och kristliga karaktär, om den religiösa intensiteten i dess budskap och dess gärning.”
Eller med andra ord: tillbaka till rötterna.

 

Den andra artikeln i Kyrkans tidning är ett öppet brev till biskopsmötet där författarna kräver att biskoparna ska ta bladet ifrån munnen och tala om hur man vill ha samtalsklimatet i Svenska kyrkan.  Debattartikeln är underskriven av sju präster med varierande bakgrund och teologisk inriktning i kyrkan.  Artikeln knyter an till det tuffa samtalsklimatet vi fått i Svenska kyrkan inte minst genom Seglora smedjas agerande. Här följer ett utdrag:

 

För oss är kyrkan det hem där människor finner nåd och förlåtelse. I förlåtelsens sammanhang är vi medvetna om våra egna tillkortakommanden, väl förtrogna med att vi alla är ställda under samma dom och samma nåd. Vi ser med oro på hur lagiskt tänkande kommit att dominera debatten i kyrkan och tränger ut evangeliet. En lagiskhet som får makt kan bli mycket destruktiv för ett sammanhang.
Det vi bevittnar just nu är hur kristen tro och kristen människosyn frontalkrockar med hård realpolitik. Och detta är en annan punkt i vilken vi förenas: för oss är kyrkan inte en politisk organisation där någon ideologi, oavsett vilken, är överordnad. För oss är kyrkan det såväl konkreta som symboliska rum där människor förenas i tron på Jesus Kristus. Det är detta som är utgångspunkt och mål. Skiljelinjen går alltså inte längre mellan dem som ifrågasätter ämbetsreformen om kvinnliga präster och de som bejakar den och finner frågan avgjord. Inte heller mellan dem som välkomnade beslutet om samkönade vigslar och dem som kritiserar det. I dessa frågor har vi ingen samsyn. Men i den överordnade – och enligt vår mening för Svenska kyrkan alldeles avgörande – frågan om Svenska kyrkan ska vara ett trossamfund eller en toppstyrd politisk organisation där vi tvingas underkasta oss realpolitiska beslut är vi alltså djupt överens.

Guilt by association är metoden

Av Jan-Anders Ekelund den 6 April 2013 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2013, Sverigedemokraterna

Den socialdemokratiskt dominerade och av Stockholms stift ekonomiskt understödda tankesmedjan Dagens Seglora (Seglora smedja) med Helle Klein i spetsen, har under veckan gått till frontalangrepp mot Frimodig kyrka. Guilt by association är metoden. Hör och häpna, Frimodig kyrka försöker man koppla ihop med rasism och främlingsfientlighet men också med Sverigedemokraterna. Alla som har ett uns av kännedom om FK vet hur horribelt det hela är. Det räcker att läsa i vår valplattform eller att läsa här på bloggen de inlägg jag skrivit om Sverigedemokraterna under de senaste åren, för att inte tala om mitt föregående blogginlägg Vilka väljer du? Närmast Jesus!. Klicka på Sverigedemokraterna i fältet ovan och läs!  Ett flertal ledande personer inom Frimodig kyrka deltar aktivt i olika flyktingprojekt. Många minns säkert hur Frimodig kyrkas ordförande i Göteborgs stift Tord Nordblom för ett antal år sedan illegalt gömde flyktingar i Ucklums kyrka.

Den socialdemokratiska taktiken är solklar. Det gäller att finna en huvudmotståndare i det kommande kyrkovalet för att öka intresset och legitimiteten för valet. De socialdemokratiska medlemmarna skall rösta till varje pris, oberoende av om de är intresserade av Svenska kyrkan eller inte. Inte trodde det trogna kyrkfolket som var med och bildade Frimodig kyrka att de redan efter åtta år skulle anses så betydelsefulla att de skulle få ikläda sig rollen som socialdemokraternas huvudmotståndare. Hur skall man annars tolka Helle Kleins och smedjans enorma intresse för FK? Sedan inställer sig naturligtvis också frågan hur länge skall Stockholms stift och även Sofia församling vara med och betala socialdemokraternas kyrkovalsrörelse?

I tisdags mitt inne i Oslo på väg till Trysil för några dagars semester ringer telefonen.  Jag svarar och i luren finns redaktören Mattias Irving på Seglora smedja. Han ville ställa några frågor men eftersom jag körde bil så kom vi överens om att han istället skulle maila frågorna till mig. Jag lovade att besvara dem samma kväll.

Den kritik som riktas mot Dag Sandahl har han själv besvarat på sin blogg. Smedjan har inte kunnat presentera eller velat diskutera innehållet i de texter han skrivit i den angivna tidningen. Dag hävdar att det är innehållet som skall bedömas och inte i vilken tidning det publiceras. Jag skulle gärna vilja se vad som stått i artiklarna men jag har ingen anledning att misstänka att det stått något olämpligt.

I mailet nedan anses malmöprästen Helena Edlund ha extremistiska åsikter. Det är ren och skär mobbing och också en ärekränkning att blanda ihop henne med Patrik Ehn. Det hjälper inte att hon gång på gång förnekar den bild som Seglora ger.  Det finns inte tillstymmelse  till nåd eller förlåtelse i Kleins och smedjans agerande. Läs gärna Helenas egen reaktion här.

Här följer mailet ifrån Dagens Seglora:

Hej! Den senaste tiden har vi uppmärksammat att flera personer med extremistiska åsikter har uttalat stöd för Frimodig Kyrka. Dels prästen Helena Edlund som har hoppat av Sverigedemokraterna men ännu har djupa försänkningar i partiet. Edlund var bland annat huvudtalare på Frimodig Kyrkas lokala årsmöte i Hässleholm. Hon säger sig också stödja Frimodig Kyrka i kyrkovalet. Nyligen uteslöts ett av Sverigedemokraternas toppnamn, nämligen Patrik Ehn, för sina kopplingar till nazister på kontinenten och för att han inte på ett tillfredsställande sätt tagit avstånd från partiets antisemitiska förflutna. Ehn sitter dock kvar i Kyrkomötet som politisk vilde. I en intervju i Dagen sade Ehn att han sympatiserar med Frimodig Kyrka. Nu undrar jag hur Frimodig Kyrka ser på att att flera före detta sverigedemokrater uttryckt sympati med Frimodig Kyrka? Skulle exempelvis en som Patrik Ehn vara välkommen att engagera sig i Frimodig Kyrka om han valde att byta parti idag? En av Frimodig Kyrkas frontgestalter Dag Sandahl har skrivit i, och försvarat sitt skrivande i, den extremistiska rasisttidningen Dispatch International. När vi hördes av senast valde du att inte kommentera det. Ser du likadant på detta i dagsläget, i ljuset av att kända högerextrema personer nu uttrycker sympati med partiet? Ser du i dagsläget någon risk att personer med en egen politisk agenda kan komma att försöka använda Frimodig Kyrka som plattform? Tråkiga frågor, det är jag medveten om. Men hoppas att ni ändå får en fin semester i Norge!

Vänliga hälsningar Mattias Irving Dagens Seglora – Kärlek och kritik

Besöksadress: Borgmästargatan 11, Stockholm Postadress: Per Hallströms väg 2, 12 tr 131 39 NACKA Mattias Irving, redaktör 070-246 55 59  

Mitt svar, som sedan har blivit en artkel av Irving  och lett till kommentarer av Klein på Dagens Seglora, följer här:

Hej!

Frimodig kyrka tar avstånd ifrån alla former av rasism. Vi vill vara bibliskt förankrade. I Bibeln är det en självklarhet att man tar väl hand om invandrare och flyktingar. Vi uttrycker detta i valplattformen i diakoniavsnittet: Invandrarfientligheten breder ut sig i Sverige. Vi är som kristna skyldiga att hjälpa och stötta invandrare och flyktingar. Frimodig kyrka stöder Svenska kyrkans ledning, då den aktivt och kraftfullt tar avstånd ifrån invandrarfientliga krafter i samhället. Alla som ställer upp på Frimodig kyrkas stadgar och valplattformen är välkomna att engagera sig i Frimodig kyrka. Helena Edlund gör detta och därför kan hon kandidera för Frimodig kyrka. För övrigt så förnekar hon att hon haft något engagemang för Sverigedemokraterna. Jag känner inte Helena personligen men de avsnitt jag läst på hennes blogg stämmer väl överens med Svenska kyrkans bekännelse och de prästlöften hon avgett. Hennes senaste blogginläggKristus är uppstånden gör mig väldigt glad. En präst som tydligt bekänner att Kristus är uppstånden, det är tyvärr ingen självklarhet i Svenska kyrkan idag.

Jag måste erkänna att jag ibland kan se ned på människor som har högerextrema åsikter eftersom de åsikterna ligger långt ifrån mina egna. Men Jesus såg inte ned på någon människa. Han sökte upp tullindrivarna och publikanerna trots att hela samhället såg ned på dem. Vad jag har förstått så motiverar Dag Sandahl sitt skrivande i den för mig okända tidningen utifrån Jesus eget agerande. Jag kan inte säga emot, men personligen hade jag inte skrivit i tidningen om din beskrivning av tidningen är korrekt.

Det är fullständigt uteslutet att personer med nazistiska eller rasistiska kopplingar kan få uppdrag i Frimodig kyrka eftersom dessa åsikter strider mot Bibeln och Frimodig kyrkas stadgar/valplattform. Den nämnde uteslutne Sverigedemokraten kommer naturligtvis inte att få plats i vår Kyrkomötesgrupp även om han så skulle önska.

Jag ser en minimal risk för, att personer med egen dold agenda använder Frimodig kyrka som plattform. Alla som är engagerade i Frimodig kyrka är kyrkligt engagerade med en tydlig förankring i Bibeln och i Kyrkans bekännelse. Det minimerar risken för egna agendor och politisk extremism.

Jag vill också påpeka att Frimodig kyrka är den nomineringsgrupp som avviker tydligast ifrån Sverigedemokraterna, fyra av fem svar i Kyrkans tidnings valbilaga.

Med vänliga hälsningar Jan-Anders Ekelund

Vilka väljer du? Närmast Jesus!

Av Jan-Anders Ekelund den 27 March 2013 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Jesus, Kyrkovalet 2013, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

vilka väljer du

 

Kyrkans tidning har gett ut en kyrkovalsbilaga. Innehållet kan man ha många synpunkter på. Den moderna teologin skall presenteras som en självklarhet för folket. Frimodig kyrka kan i alla fall glädja sig över att en av våra sympatisörer syster Marianne på Alsike kloster, omnämns som ett föredöme i sitt arbete med flyktingar. Tron får konsekvenser för Frimodig kyrka!

Grupperna har själva fått lägga in sig i en graf utifrån fyra parametrar  (sid 15). Frimodig kyrka har lagt sig närmast Jesus! Sossarna har varit ärliga och lagt in sig i det partipolitiska fältet. Hur POSK har tänkt är svårt att förstå!

Det finns också fem frågor på sid 15 där vi får klara besked. Kristdemokraterna ställer sig bakom strukturutredningen och vill behålla vigselrätten.  ÖKA säger på nytt att kyrkan kan styras av de politiska partierna fast svaret verkar vara något svävande.  Frimodig kyrka är den grupp som avviker tydligast ifrån Sverigedemokraterna, fyra av fem svar.