Guilt by association är metoden

Av Jan-Anders Ekelund 6 April 2013 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2013, Sverigedemokraterna

Den socialdemokratiskt dominerade och av Stockholms stift ekonomiskt understödda tankesmedjan Dagens Seglora (Seglora smedja) med Helle Klein i spetsen, har under veckan gått till frontalangrepp mot Frimodig kyrka. Guilt by association är metoden. Hör och häpna, Frimodig kyrka försöker man koppla ihop med rasism och främlingsfientlighet men också med Sverigedemokraterna. Alla som har ett uns av kännedom om FK vet hur horribelt det hela är. Det räcker att läsa i vår valplattform eller att läsa här på bloggen de inlägg jag skrivit om Sverigedemokraterna under de senaste åren, för att inte tala om mitt föregående blogginlägg Vilka väljer du? Närmast Jesus!. Klicka på Sverigedemokraterna i fältet ovan och läs!  Ett flertal ledande personer inom Frimodig kyrka deltar aktivt i olika flyktingprojekt. Många minns säkert hur Frimodig kyrkas ordförande i Göteborgs stift Tord Nordblom för ett antal år sedan illegalt gömde flyktingar i Ucklums kyrka.

Den socialdemokratiska taktiken är solklar. Det gäller att finna en huvudmotståndare i det kommande kyrkovalet för att öka intresset och legitimiteten för valet. De socialdemokratiska medlemmarna skall rösta till varje pris, oberoende av om de är intresserade av Svenska kyrkan eller inte. Inte trodde det trogna kyrkfolket som var med och bildade Frimodig kyrka att de redan efter åtta år skulle anses så betydelsefulla att de skulle få ikläda sig rollen som socialdemokraternas huvudmotståndare. Hur skall man annars tolka Helle Kleins och smedjans enorma intresse för FK? Sedan inställer sig naturligtvis också frågan hur länge skall Stockholms stift och även Sofia församling vara med och betala socialdemokraternas kyrkovalsrörelse?

I tisdags mitt inne i Oslo på väg till Trysil för några dagars semester ringer telefonen.  Jag svarar och i luren finns redaktören Mattias Irving på Seglora smedja. Han ville ställa några frågor men eftersom jag körde bil så kom vi överens om att han istället skulle maila frågorna till mig. Jag lovade att besvara dem samma kväll.

Den kritik som riktas mot Dag Sandahl har han själv besvarat på sin blogg. Smedjan har inte kunnat presentera eller velat diskutera innehållet i de texter han skrivit i den angivna tidningen. Dag hävdar att det är innehållet som skall bedömas och inte i vilken tidning det publiceras. Jag skulle gärna vilja se vad som stått i artiklarna men jag har ingen anledning att misstänka att det stått något olämpligt.

I mailet nedan anses malmöprästen Helena Edlund ha extremistiska åsikter. Det är ren och skär mobbing och också en ärekränkning att blanda ihop henne med Patrik Ehn. Det hjälper inte att hon gång på gång förnekar den bild som Seglora ger.  Det finns inte tillstymmelse  till nåd eller förlåtelse i Kleins och smedjans agerande. Läs gärna Helenas egen reaktion här.

Här följer mailet ifrån Dagens Seglora:

Hej! Den senaste tiden har vi uppmärksammat att flera personer med extremistiska åsikter har uttalat stöd för Frimodig Kyrka. Dels prästen Helena Edlund som har hoppat av Sverigedemokraterna men ännu har djupa försänkningar i partiet. Edlund var bland annat huvudtalare på Frimodig Kyrkas lokala årsmöte i Hässleholm. Hon säger sig också stödja Frimodig Kyrka i kyrkovalet. Nyligen uteslöts ett av Sverigedemokraternas toppnamn, nämligen Patrik Ehn, för sina kopplingar till nazister på kontinenten och för att han inte på ett tillfredsställande sätt tagit avstånd från partiets antisemitiska förflutna. Ehn sitter dock kvar i Kyrkomötet som politisk vilde. I en intervju i Dagen sade Ehn att han sympatiserar med Frimodig Kyrka. Nu undrar jag hur Frimodig Kyrka ser på att att flera före detta sverigedemokrater uttryckt sympati med Frimodig Kyrka? Skulle exempelvis en som Patrik Ehn vara välkommen att engagera sig i Frimodig Kyrka om han valde att byta parti idag? En av Frimodig Kyrkas frontgestalter Dag Sandahl har skrivit i, och försvarat sitt skrivande i, den extremistiska rasisttidningen Dispatch International. När vi hördes av senast valde du att inte kommentera det. Ser du likadant på detta i dagsläget, i ljuset av att kända högerextrema personer nu uttrycker sympati med partiet? Ser du i dagsläget någon risk att personer med en egen politisk agenda kan komma att försöka använda Frimodig Kyrka som plattform? Tråkiga frågor, det är jag medveten om. Men hoppas att ni ändå får en fin semester i Norge!

Vänliga hälsningar Mattias Irving Dagens Seglora – Kärlek och kritik

Besöksadress: Borgmästargatan 11, Stockholm Postadress: Per Hallströms väg 2, 12 tr 131 39 NACKA Mattias Irving, redaktör 070-246 55 59  

Mitt svar, som sedan har blivit en artkel av Irving  och lett till kommentarer av Klein på Dagens Seglora, följer här:

Hej!

Frimodig kyrka tar avstånd ifrån alla former av rasism. Vi vill vara bibliskt förankrade. I Bibeln är det en självklarhet att man tar väl hand om invandrare och flyktingar. Vi uttrycker detta i valplattformen i diakoniavsnittet: Invandrarfientligheten breder ut sig i Sverige. Vi är som kristna skyldiga att hjälpa och stötta invandrare och flyktingar. Frimodig kyrka stöder Svenska kyrkans ledning, då den aktivt och kraftfullt tar avstånd ifrån invandrarfientliga krafter i samhället. Alla som ställer upp på Frimodig kyrkas stadgar och valplattformen är välkomna att engagera sig i Frimodig kyrka. Helena Edlund gör detta och därför kan hon kandidera för Frimodig kyrka. För övrigt så förnekar hon att hon haft något engagemang för Sverigedemokraterna. Jag känner inte Helena personligen men de avsnitt jag läst på hennes blogg stämmer väl överens med Svenska kyrkans bekännelse och de prästlöften hon avgett. Hennes senaste blogginläggKristus är uppstånden gör mig väldigt glad. En präst som tydligt bekänner att Kristus är uppstånden, det är tyvärr ingen självklarhet i Svenska kyrkan idag.

Jag måste erkänna att jag ibland kan se ned på människor som har högerextrema åsikter eftersom de åsikterna ligger långt ifrån mina egna. Men Jesus såg inte ned på någon människa. Han sökte upp tullindrivarna och publikanerna trots att hela samhället såg ned på dem. Vad jag har förstått så motiverar Dag Sandahl sitt skrivande i den för mig okända tidningen utifrån Jesus eget agerande. Jag kan inte säga emot, men personligen hade jag inte skrivit i tidningen om din beskrivning av tidningen är korrekt.

Det är fullständigt uteslutet att personer med nazistiska eller rasistiska kopplingar kan få uppdrag i Frimodig kyrka eftersom dessa åsikter strider mot Bibeln och Frimodig kyrkas stadgar/valplattform. Den nämnde uteslutne Sverigedemokraten kommer naturligtvis inte att få plats i vår Kyrkomötesgrupp även om han så skulle önska.

Jag ser en minimal risk för, att personer med egen dold agenda använder Frimodig kyrka som plattform. Alla som är engagerade i Frimodig kyrka är kyrkligt engagerade med en tydlig förankring i Bibeln och i Kyrkans bekännelse. Det minimerar risken för egna agendor och politisk extremism.

Jag vill också påpeka att Frimodig kyrka är den nomineringsgrupp som avviker tydligast ifrån Sverigedemokraterna, fyra av fem svar i Kyrkans tidnings valbilaga.

Med vänliga hälsningar Jan-Anders Ekelund