Bloggposter på ämnet Sverigedemokraterna:

Debatt i domkyrkan, 14:e september

Av Per-Olof Hermansson den 19 September 2009 om: Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

I måndags deltog jag i en debatt i Domkyrkan. Debatten leddes av Jonas Eek, som var en föredömlig debattledare. Stringent, saklig, rättvis, inte tendenciös. T.o.m fixade han en digitalklocka med tydliga tidssiffror så att vi kunde hålla tiden på våra inledande inlägg, då vi fick två minuter.

Det var en rapp debatt, med många olika moment, till stor del debattledarens och uppläggets förtjänst.

Efter min presentation (ca 1.30 minuter) så fick också jag ta ställning till en fördom om vår nomineringsgrupp. “Är ni inte bara en täckmantel för konservativa krafter?” Mitt svar var att vi inte är konservativa. Konservativ är att hålla fast vi saker och ordningar bara för att de är gamla, och att man inte vill förändra. Men Frimodig kyrka är inte konservativa: Vi vill verkligen förändra kyrkan, vi vill riva ner och bygga upp på nytt, vi vill reformera kyrkan.

(more…)

FRIMODIG KYRKA är det verkliga alternativet

Av Jan-Anders Ekelund den 16 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

Nu står det klart Frimodig kyrka är det verkliga alternativet i kyrkovalet. Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)har gjort en undersökning som tydligt visar detta. SEA har intervjuat alla toppkandidaterna för nomineringsgrupperna till kyrkomötet inför kyrkovalet. Läs om undersökningen i Världen idag och Dagen.

Smakprov ur undersökningen:

Hur många ställer upp på att Bibeln är Guds ord och utgör grunden för kyrkans tro och liv? (Vår kyrkoordnings första paragraf är tydlig med detta – inte konstigt eftersom vi är en Luthersk kyrka där bibelordet är normerande)

Centern 22%
Folkpartiet (FISK): 17%
Frimodig kyrka: 100%
Kd: 64%
Kyrklig samverkan i Visby (1 person): 100% (inget rikstäckande parti)
Miljöpartiet: 0%
Moderaterna: 14%
POSK: 38 %
Lokalt parti Skanör-Falsterbo: 0%
Socialdemokraterna: 0%
SPI: 50%
Sverigedemokraterna: 40%
Vänstern: 0%
ÖKA: 0%

Flera grupper har i valet hävdat att de står för klassisk kristen tro fullt ut. Ta själv del av alla tillgängliga tabeller och se om det stämmer. Frågorna finns här också.

Läs också vad SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson och Lukas Berggren (som varit ansvarig för studien) skriver i sitt pressmeddelandet. Stefan är aktiv i EFS Betlehemskyrkan i Stockholm plus att han själv varit ledamot i kyrkomötet under en mandatperiod.

Tryck på read more:

(more…)

Vem önskar en sluten och död kyrka?

Av Per-Olof Hermansson den 15 September 2009 om: Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

Frimodig kyrka deltar mycket aktivt i debatten i olika tidningar. Här kan du läsa vad Inger Lindskog skrivit i Trollhättans tidning.

Tryck på read more för att läsa

(more…)

Vad vill de olika nomineringsgrupperna?

Av Jan-Anders Ekelund den 15 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

bohusläningen

En av de bättre sammanställningarna av vad de olika nomineringsgrupperna vill i kyrkovalet har Bohusläningen gjort.

Företrädare för alla grupperna har fått svara på tre grågor. Folkpartiet(FISK) hävdar att de är ensamma om att stödja rätten till fri församlingstillhörighet. Det är absolut inte sant. Frimodig kyrka hävdar detta också. Det är roligt att även moderaterna numera står upp för detta. Det har inte varit någon självklarhet tidigare.

Befria kyrkan

Av Jan-Anders Ekelund den 6 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, Socialdemokraterna, Svenska kyrkans identitet, Sverigedemokraterna

Ledaren i dagens Expressen heter: Befria kyrkan. Expressen skriver om kyrkovalet och orimligheten i att de politiska partierna ställer upp. Klarsynen utanför kyrkan är många gånger större än inom.

Inget av riksdagspartierna har åsikter i teologiska frågor. Varför ska de då bestämma över en kristen församling?

Centerpartiet, exempelvis, värnar respekten för “varje människas rättigheter och unika värde”. Någon däremot?
Socialdemokraterna vill “prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar” och tror tydligen att detta kräver kyrkopolitruker. Moderaterna, å sin sida, satsar på parollerna “ansvar, omtanke, kärlek och frihet”. Förespråkare av egoism och hat får hitta något annat parti.

Vidare skriver Expressen:

I stället trappar exempelvis Socialdemokraterna upp sitt engagemang. Mona Sahlin har personligen engagerat sig, vilket Göran Persson aldrig gjorde. Hon har sagt att valet “är lika viktigt som andra val” och att det är “oerhört provocerande” att inte rösta. Detta säger Sahlin om valet till en församling som hon inte ens är medlem i. Hon skulle knappast blanda sig i valet till någon annan religiös församling. Men när det gäller Svenska kyrkan anser politikerna att de har en självklar rätt till inflytande. Och biskopar och präster måste ständigt bäva inför kyrkopolitrukernas nycker.

Professorn och prästen Eva Hamberg har förutspått att partierna kommer att dra sig ur redan i nästa mandatperiod. Tyvärr så tror jag att de är mer seglivade, men till slut måste det ske. Det finns inga argument för att sekulära politiska partier skall ställa upp i val i ett trossamfund.
Lyssna gärna på Eva Hamberg. Hon talade på Frimodig kyrkas Stockholmsmöte i höstas. Hon framför ett mycket allvarligt budskap till Svenska kyrkan. Evas föredrag har rubriken “öppen demokratisk folkkyrka”.

Du kan avpolitisera Svenska kyrkan den 20 september. Pösta på Frimodig kyrka – och inte på någon politisk ideologi.

partipolitiken

Kyrkan, Ja – men Gud eller Jesus?

Av Per-Olof Hermansson den 12 August 2009 om: Kyrkovalet 2009, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

Jag har roat mig med att läsa Sverigedemokraternas kyrkopolitiska program.

Det är avslöjande.

De lyfter fram Fädernas kyrka, den kyrkliga traditionen, kyrkans tidigare trossatser,  kulturen och moralen. De nämner bibeln och bekännelsen. De förvarar äktenskapet mellan man och kvinna.

De kritiserar kyrkans utveckling i liberal riktning.

Mycket kan låta bra när man läser en enskild mening, men trovärdigheten sjunker när man läser helheten och särskilt när man ser två tydliga tendenser.

Det första är att programmet över huvud taget inte nämner Jesus, eller ens Gud. Inte heller tron som en personligt ställningstagande tas upp. Församlingslivet eller gudstjänstlivet i egentlig mening nämns inte heller.

För Sverigedemokraterna verkar kyrkan bara vara en yttre struktur i syfte att bevara svenskarnas kulturella och historiska traditioner och livsstil.

I listan av krav får krav som handlar om kyrkan som byggnad stor plats, där kyrkans roll som kulturbärare och bevarare av vår kulturskatt lyfts fram.

Kyrkan blir ett maktmedel i syfte att vidmakthålla ett visst samhällssystem. Härvidlag ligger de nära socialdemokraternas syn på kyrkan från 1900-talet, då kyrkan sågs som ett medel att styra och kontrollera samhällsmedborgarna.

Den andra tendensen som sänker SD:s trovärdighet är den prägel som frågan om invandring och mångkultur fått sätta på  programmet.

Att i ett kyrkopolitiskt program kräva att kyrkan inte skall uppmuntra  “fortsatt massinvandring av ekonomiska migranter till Sverige” och att anställda i kyrkan inte skall få arbeta för det  “mångkulturalistiska samhället” (sic!) visar att de här har en negativ agenda: de vill hindra kyrkan från att spela en viss roll, snarare än att de har en positiv vision av vad kyrkan skall aktivt arbeta för. Denna negativa vinkling präglar skrivningarna om utlänningar, mångkultur, flyktingar  mm.

Man inser att för Sverigedemokraterna är kyrkan en del av det idealsamhälle som SD eftersträvar, och i det folkhemmet skall kyrkan finnas som en viktig kulturbärare, bevarare av kulturskatter och traditioner. Kyrkan blir ett instrument för att skapa en svenskhetens identitet.

Men kyrkan som Guds boning, den plats där Gud möter människan, genom sakrament och nådesförvaltning, och där människan möter Gud, i bön, tillbedjan och  lovsång, och där människan får växa i tro i gemenskap med syskon – den kyrkan har ingen större plats i Sverigedemokraternas kyrka.

Jag noterar också att SD säger att det är deras “uttalade mål att svenska kyrkan återigen skall bli en statskyrka”.  (Här låter de nästan som gamla Centerpartister!)

Jag noterar också att Svenska kyrkan kallas “Svenska Lutheranska Kyrkan”.

PS. Sverigedemokraterna är inte ensamma om att inte nämna Gud, Jesus eller personlig tro – härvidlag har de samma grundsyn som Socialdemokraterna (läs deras valmanifest här).

Politiska partierna bär ansvaret

Av Jan-Anders Ekelund den 24 July 2009 om: Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna ställer även upp i årets kyrkoval. Nu finns det t.o.m. med en präst på listan till Kyrkomötet. Sverigedemokraterna har samma lista för hela landet. Det är ganska uppenbart att partiet använder kyrkovalet som en språngbräda för att komma in i riksdagen. Detta visar på hur fel det är med politiska partier i kyrkan. Ifall kyrkan hade varit befriad ifrån partipolitiken hade vi sluppit detta invandrarfientliga parti. Ansvaret vilar därför tungt på de politiska partierna. Framförallt på (s), (m), (fp) och (kd) som röstade genom dierktvals systemet vid 1999 års kyrkomöte. Detta har öppnat vägen för Sverigedemokraterna.

Under rubriken i valmanifestet: Diakoni – trons händer betonar Frimodig kyrka vikten av att Svenska kyrkan stöttar och välkomnar flyktingar och invandrare.

Diakonin syftar till att stötta de svagaste i samhället och hävda människors lika och okränkbara värde. Ekonomiska neddragningar med utslagning, arbetslöshet, hög sjukfrånvaro och splittrade familjer som följd har lett till stegrade behov av mänsklig omsorg. Marknadskrafternas fokusering på konsumtion och personlig framgång har fått många att känna sig misslyckade och utanför. FRIMODIG KYRKA vill därför arbeta för att stärka det diakonala arbetet och öka den diakonala medvetenheten i Svenska kyrkan. Invandrarfientligheten breder ut sig i Sverige. Vi är som kristna skyldiga att hjälpa och stötta invandrare och flyktingar. FRIMODIG KYRKA stöder Svenska kyrkans ledning, då den aktivt och kraftfullt tar avstånd ifrån invandrarfientliga krafter i samhället. Svenska kyrkan har ett omfattande internationellt engagemang med flera hundra samarbetspartners runt omkring i världen. FRIMODIG KYRKA vill att den internationella diakonin ska prioritera områden som är till hjälp för de allra mest utsatta, genom att hitta goda former att stödja t ex rättvis handel, småskalighet, kvinnoprojekt och mikrofinanser.