Politiska partierna bär ansvaret

Av Jan-Anders Ekelund 24 July 2009 om: Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna ställer även upp i årets kyrkoval. Nu finns det t.o.m. med en präst på listan till Kyrkomötet. Sverigedemokraterna har samma lista för hela landet. Det är ganska uppenbart att partiet använder kyrkovalet som en språngbräda för att komma in i riksdagen. Detta visar på hur fel det är med politiska partier i kyrkan. Ifall kyrkan hade varit befriad ifrån partipolitiken hade vi sluppit detta invandrarfientliga parti. Ansvaret vilar därför tungt på de politiska partierna. Framförallt på (s), (m), (fp) och (kd) som röstade genom dierktvals systemet vid 1999 års kyrkomöte. Detta har öppnat vägen för Sverigedemokraterna.

Under rubriken i valmanifestet: Diakoni – trons händer betonar Frimodig kyrka vikten av att Svenska kyrkan stöttar och välkomnar flyktingar och invandrare.

Diakonin syftar till att stötta de svagaste i samhället och hävda människors lika och okränkbara värde. Ekonomiska neddragningar med utslagning, arbetslöshet, hög sjukfrånvaro och splittrade familjer som följd har lett till stegrade behov av mänsklig omsorg. Marknadskrafternas fokusering på konsumtion och personlig framgång har fått många att känna sig misslyckade och utanför. FRIMODIG KYRKA vill därför arbeta för att stärka det diakonala arbetet och öka den diakonala medvetenheten i Svenska kyrkan. Invandrarfientligheten breder ut sig i Sverige. Vi är som kristna skyldiga att hjälpa och stötta invandrare och flyktingar. FRIMODIG KYRKA stöder Svenska kyrkans ledning, då den aktivt och kraftfullt tar avstånd ifrån invandrarfientliga krafter i samhället. Svenska kyrkan har ett omfattande internationellt engagemang med flera hundra samarbetspartners runt omkring i världen. FRIMODIG KYRKA vill att den internationella diakonin ska prioritera områden som är till hjälp för de allra mest utsatta, genom att hitta goda former att stödja t ex rättvis handel, småskalighet, kvinnoprojekt och mikrofinanser.