Kyrkomötestv

Av Jan-Anders Ekelund 15 November 2012 om: Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, POSK, Svenska kyrkans unga

Frimodig kyrka, POSK och Svenska kyrkans unga kommer att sända ett webb-tv magasin under Kyrkomötet i nästa vecka. Du hittar sändningarna på adressen http://www.kyrkomotestv.se/

De ansvariga skriver att syftet med programmet är att fördjupa frågorna i och kring Kyrkomötet. Varje program har ett eget tema och kommer att kretsa kring frågor som ärkebiskopens möte kring barn och unga, strukturutredningen, kyrkligt samhällsengagemang och kyrkovalet. Samtal med inbjudna gäster från olika nomineringsgrupper varvas med reportageinslag.

Programledare är Gabriel Fjellander, lärarstuderande, och Hannah Kroksson, vice ordförande i Svenska Kyrkans Unga. Reportageinslagen görs av prästen, journalisten och doktoranden Jonas Lindberg.