Mycket om kyrkomötet nu

Kyrkomötet är igång, och våra frimodiga ledamöter gör sitt bästa i utskotten. Vi har bara ersättarplatser i utskott. Vi var tre mandat ifrån att ta utskottsplatser av egen kraft och ingen av de andra nomineringsgrupperna var beredda att valtekniskt samarbeta för att släppa in oss. Men de kan ju i alla fall debattera, om än inte vara med och besluta.

Veckans bönebrev från vårt bönenätverk är givetvis från kyrkomötet och veckans böneintention är förhandlingarna där. Vill du gå med i bönenätverket och varannan vecka i mailkorgen få böneämnen  från oss i Frimodig kyrka så klicka här.

Några av våra ledamöter bloggar på sina egna bloggar under kyrkomötet:

Andra som skriver om kyrkomötet:

Jakob Sunnliden POSK POSK2 POSK3 UNT Världen idag SDS Dagen