Eva Ernman, Frimodig kyrka på TV

Av Jan-Anders Ekelund 8 September 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Socialdemokraterna

Eva Ernman i Sandviken, som kandiderar för Frimodig kyrka, kan ni se och lyssna på här eller här nedanför:

Efteråt framträder också en socialdemokrat som hävdar att det finns belägg i både gamla och nya testamentet för att politiska partier drivit kyrkan. Tråkigt nog ställde inte journalisten den naturliga följdfrågan, var?