Debatt utan den verkliga oppositionen

Av Jan-Anders Ekelund 7 September 2009 om: Kyrkovalet 2009

Kjell Petersson ordförande i Frimodig kyrka i Stockholms stift skriver följande:

Den 6 september ordnades en kyrkopolitisk debatt på Seglora smedja. Stället är en tankesmedja med samma namn, där Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz är frontfigurer. Smedjan sponsras av Sensus, Cordia, Stockholms stift. Denna eftermiddag var det kyrkopolitisk debatt som spelades in av SvT24 och som kommer att sändas framöver. I panelen satt Lennart Sacredeus (kristdemokrater i SvK), Hans-Olof Andrén (POSK), Olle Burell (s), Mats Hagelin (m), Karin Långström-Vinge (folkpartister i SvK) och Karin Perers (c). Det var alltså en panel som bestod av tunga makthavare i kyrkan – alla sitter som ordinarie eller ersättare i kyrkostyrelsen, utom Karin Långström Vinge. Fyra av dem – Burell, Långström Vinge, Perers och Hagelin var lika varandra intill förväxling. De talade vackert om värderingar och demokrati och folkkyrka och framtid. Andrén höll med dessa fyra i de allra flesta frågor, men blev häcklad av de fyra politikerna för att han var mot partipolitik i kyrkan. Den ende som var olik var Sacredeus – han var den ende som höll fast vid äktenskapet och att kyrkan skulle avstå från vigselrätten. Där var de övriga fem eniga – alltså inklusive POSK – utan ett spår av reflektion. Att hälften av biskoparna reserverat sig i läronämnden nämndes inte. ”När kyrkomötet tar beslutet i höst är vi en profetisk röst och någon måste gå före”, var den motivering som gavs. Den svenska provinsialismen firade verkligen triumfer. Den ende som stod emot var alltså Sacredeus, men det märktes på auditoriet att det han sade inte var gångbart bland dem som samlats i Seglora smedja! Hade man velat ha debatt borde man bjudit in också FRIMODIG KYRKA

Kyrkans tidning skriver om debatten här.