Äktenskapet och ärkebiskopen

Av Jan-Anders Ekelund 2 September 2009 om: Äktenskapet, Biskopsmötet, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009

Det är inte alltid som ord är vägda på guldvåg och kanske får man inte dra för stora växlar på vad en ärkebiskop säger men jag undrar ändå:

Vid sitt avslutningsanförande den 27 augusti under präst- och diakonmötet i Uppsala stift yttrade ärkebiskopen bland annat följande:

”Vi tror ofta att det som gäller nu är Guds ordningar. Det kan vara, men mycket är fasligt tidsbundet. Är äktenskapet nu mer rätt än det man tänkte sig för 200 år sedan? Och hur blir det efter nästa kyrkomöte?”

Det är ett intressant yttrande som reser ett antal frågor:

1. ”Mycket är fasligt tidsbundet”: Är det möjligt och lämpligt att säga så också om det förslag som kyrkostyrelsen ger kyrkomötet? Eller tillhör just det undantagen?

2. ”Är äktenskapet nu mer rätt…”: Vad är äktenskapet nu? Är det en förening mellan man och kvinna enbart eller är det också en förening mellan man och man/kvinna och kvinna? Enligt svensk lagstiftning gäller det senare. Menar ärkebiskopen att svensk lagstiftning inte konstituerar vad ett äktenskap är? Är äktenskapet i dag i så fall enbart något mellan en man och en kvinna? Är det Svenska kyrkans beslut vid kyrkomötet som avgör vad ett äktenskap är? Borde inte i så fall mer tid avsättas till reflektion kring detta?

3. ”… än vad man tänkte sig för 200 år sedan?”: Varför inte nöja sig med ”för ett år sedan”. Är det inte så att ärkebiskopen själv liksom kyrkostyrelsens majoritet tänkte annorlunda för ett år sedan?

4. ”Och hur blir det efter nästa kyrkomöte…?”: Undrar ärkebiskopen vad som kommer att gälla (vilket han möjligen är säker på) eller undrar han i vad mån det stämmer med Guds ordningar (vilket han möjligen är osäker på)?

Bertil Murray, präst, deltagare vid 2009 års präst- och diakonmöte i Uppsala stift

bertilmurray