Försoning i ämbetsfrågan

Stefan Pehrson ifrån Göteborg har ifrågasatt Frimodig kyrkas linje i ämbetsfrågan i flera tidningar, bl.a. i tidningen Dagen. Frimodig kyrka har varit tydlig med att inte acceptera oförsonlighet i frågor som rör ämbetet. Tyvärr så har Svenska kyrkan misslyckats med att lösa denna fråga. Frimodig kyrka visar sin hållning genom att både prästvigda kvinnor och skeptiker till ämbetsreformen kan arbeta tillsammans i nomineringsgruppen.

Bertil Murray, Frimodig kyrkas gruppledare i Kyrkomötet har svarat i dagens Dagen.

Bertils text finns här också.

Stefan Pehrson rör i sin insändare (Dagen 24 april) vid en brännande fråga, inte minst för Frimodig kyrka: Är det möjligt att ha en fast övertygelse i en fråga som rör Guds ord och samtidigt visa generositet mot den som kommit till en annan slutsats?

Grunden för Frimodig kyrka som nomineringsgrupp i Svenska kyrkan är att det går att svara ett tveklöst ja på frågan. Inom Frimodig kyrka ryms olika ståndpunkter i den fråga som Stefan tar upp (kvinnors del i kyrkans vigningstjänst). Detta är en styrka, inte en svaghet.

Frimodig kyrka tror att Gud kan visa en väg till försoning också i denna fråga. Vi visar på en annan väg än alla dem som menar att försoning varken är möjlig eller önskvärd. Därför vill vi också möta varandra med respekt och kärlek. Det ställer oss som grupp inför stora utmaningar men också förväntningar. Det som binder oss samman är inte bara längtan efter försoning. Det är också en insikt om att vi på många områden står varandra nära och delar tron, längtan och smärtan.

Vi behöver varandras stöd om vi ska kunna bidra till att vår arma men älskade kyrka ska kunna allt mer vända sig till Kristus, i lyhördhet för hans röst, han som är Guds Heliga Ord. Försoningsarbetet önskar vi fortsätta på många sätt, dock inte på insändarplats.

Bertil Murray för Frimodig kyrka, gruppledare i kyrkomötet