Konfirmandundervisning

Av Jan-Anders Ekelund 19 April 2012 om: Frimodig Kyrka, Konfirmation

De flesta är överens om att konfirmandundervisningen måste prioriteras i Svenska kyrkan. Läs följande ifrån Broby församling i Lunds stift. Prästen Dan Sarkar, tillika kyrkomötesledamot för Frimodig kyrka, jobbar väldigt kreativt. Visst blir man glad! Kyrkans budskap förs ut, utan att förtunnas, på ett sätt som helt vanliga ungdomar 2012 kan ta till sig.