Föredragen vid årsmötet

Den 1 maj hade Frimodig kyrka årsmöte i Lötenkyrkan i Uppsala. Här kommer ett sammandrag av föredragen. Sammandraget är ett utdrag ifrån en artikel som är publicerad i tidskriften Kyrka & Folk nr 25-26 2010. Först talade teol.lic. Anders Sjöberg, tillika ersättare för Frimodig kyrka på kyrkomötet, över en ”Biblisk äktenskapssyn”. Sjöberg lyfte fram åtta olika perspektiv på äktenskapet:

1. Ordet ”äktenskap”
Detta beskrivet något äkta, genuint och något skapande som ger liv.
Äktenskapsbegreppet är en grundläggande institution i den bibliska uppenbarelsen.

2. Samhällets grundsten
Äktenskapet uppstår när ensamheten bryts genom kvinnans skapelse (1 Mos 2:24). Äktenskapet fanns därför innan det fanns någon familj och innan det fanns ett samhälle. De tre leden överge, hålla sig till och bli ett kött är konstituerande för äktenskapet och bekräftas av Jesus (Matt 19:5) och Paulus (Ef 5:31)

3. Instiftat av Gud
Det är Gud som har skapat ramen; det är Gud som säger: ”Det är inte gott för mannen att vara allena.” Också i NT betonas att man och hustru förenas av Gud (Matt 19:6).

4. Kamratskap och komplement
En nyckel i biblisk äktenskapsförståelse är att den är formad utifrån kamratskap/komplement. Adam är ofullständig i sig själv, saknar en passande motpart för att kunna fullgöra sin uppgift i Guds skapelse. (1 Mos 1:18-21)

5. Romantik och erotik
Kamratskapet mellan man och kvinna är dock något mer – det är romantisk passion. Se Höga Visan.
”Bli ett kött”, – en kropp, markerar den sexuella föreningen.1Kor 6:16, Ords 5:15-19 beskriver detta som en vattenkälla till fröjd. I denna förening finns ett ömsesidigt ansvar för mannen och kvinnan. (1 Kor 7:3)

6. Förbund
En permanent och juridiskt bekräftad relation som Gud är vittne till. (Mal 2:14, Jfr Hes 16:8) Det är detta moment som författaren till Höga visan ser fram emot. (HV 8:6-7)

7. Livsuppehållande
Utifrån vänskapen, det komplementära har fadern och modern tillsammans i äktenskapet ansvar för livets uppehälle och fostrande av barnen
(Ords 6:20, 31:10-31, 2 kor 12:14)

8. Symbol
På samma sätt som äktenskapet är ett förbund så lever Israel i ett förbund med Gud, men ofta begår man som folk äktenskapsbrott. (Hos 2:2, Hes 23:3-8, 10, 20, Jer 2:1, Ef 5:21-33)
Relationen mellan Gud och sitt folk, beskrivs ofta i familjetermer. (Ps 131, Ords 8-9, Jes 66:13, Ef 3:15)

Med dessa perspektiv som utgångspunkt beskrev han steg för steg vad äktenskapet är mellan man och kvinna och dess många möjligheter, från början i Edens lustgård till den himmelska bröllopsfesten i det nya Jerusalem (Upp 19:6-8).

Därefter talade EFS missionssekreterare och styrelseledamoten i Frimodig kyrka Erik Johansson över ämnet, ”Är det kärlekslöst att säga nej?” Erik betonade vikten av att följa Guds ord. Ni ska lära känna sanningen och sanningen skall göra er fria! (Joh 8:32) Vi får lita på att han som är Vägen, sanningen och livet också vet allt och vet vad som är bäst, både för mig och för alla människor, kristna som icke-kristna.
Erik talade också om att det idag, som en slags universell sanning, sägs att Bibeln måste tolkas. Problemet med denna syn är att det alltför sällan betyder att Bibeln måste ”förstås” och alltför ofta betyder ”skrivas om”. I det som kallas tolkning ligger ofta en strävan efter att omformulera Bibelordet så att det säger det vi tycker att det borde säga. Våra uppfattningar får styra vad Bibeln tillåts säga, medan vår strävan måste vara att Bibelordet skall få styra våra prioriteringar och val.

Är det kärlekslöst mot de homosexuella att säga nej till ingående av äktenskap och sexuell utlevnad? Erik som också är ordförande i Medvandrarna, den kristna rörelse som vill hjälpa människor med homosexuella känslor att leva efter Guds ord, anser inte att det är kärlekslöst att säga nej. Men han vet också att det finns kärlekslösa sätt att säga nej på. Vi som kristna har svårt för att förmedla både nåd och sanning. I vår iver att stå för sanningen blir vi kärlekslösa mot våra medmänniskor.
”Ja, det är i allra högsta grad kärleksfullt att säga nej, men det måste med nödvändighet innebära ett helhjärtat och uppriktigt ja till människorna”, säger Erik. Det finns många exempel på misslyckanden inom detta område i konservativa kristna sammanhang.
Erik rekommenderade läsning av boken ”Mine homofile venner” av den norske journalisten Espen Ottosen utgiven på Lunde förlag. Erik medverkar själv i boken.

Eriks föredrag kan köpas här pga att han talat över samma ämne tidigare.