Maud Olofsson – hur tänker hon?

Vice statsminister Maud Olofsson har i Dagen på nytt pratat om centerns roll i Svenska kyrkan. Olofsson säger självsäkert: ”Vi vill inte att kyrkan ska ledas av präster”. Olofsson verkar inte ha funderat speciellt mycket över att Svenska kyrkan är en bekännelsekyrka där prästerna har fått ett speciellt uppdrag att värna om bekännelsen och att detta är en förutsättning för att kunna vara en folkkyrka. Olofsson verkar överhuvudtaget inte fatta att de politiska partiernas inblandning i kyrkan är starkt ifrågasatt år 2010. Som bekant ifrågasatte de flesta ledarredaktionerna på de stora tidningarna politikernas inbladning i kyrkan i samband med förra årets kyrkoval. Även inom centern ifrågasätts partiets inblandning i kyrkan.

Men det bästa med Maud är att hon är tydlig med det som många företrädare för de politiska partierna ofta förnekar och ibland verkar skämas över, nämligen att politikerna behövs för att förändra traditionella kristna dogmer inom kyrkan. Många förnekar att det fanns en politisk inblandning bakom kyrkans ändrade äktenskapssyn. Men vice statsministern är tydlig, detta är ett bevis för att politikerna behövs i kyrkan, säger hon.
Politikernas inblandning i Sveriges största trossamfund är problematisk. Men jag blir också bekymrad över nivån på den argumentering som Sveriges vice statsminister använder sig av. Jag blir också bekymrad över den kunskapsnivå vice statsministern sitter inne med om Svenska kyrkan, fastän hon uttalar sig med stor bestämdhet. Hur skall jag få förtroende för mina folkvalda i Sveriges regering och riksdag? Hur skall jag tänka när Maud Olofsson uttalar sig om näringslivsfrågor? Är hennes kunskaper och insikter större i dessa frågor? Jag hoppas verkligen det…………

Tillägg 2 juli: Kyrkans tidnings tidigare chefredaktör Lars B Stenström skriver följande på sin mycket läsvärda blogg Stillsam: När en partiledare uttalar sig så renodlat antiklerikalt borde faktiskt Kyrkans Akademikerförbund säga ifrån! Centerpartiets angrepp, genom Maud Olofsson, på vigningstjänsten och Svenska kyrkans ordning bör inte stå oemotsagt.