Nyheter och debatt

Motion 52 och 53 skrivna av Dan Sarkar. Redovisning efter Kyrkomötet.

Dan Sarkar, ledamot i Kyrkomötet för Frimodig kyrka från Lunds stift, hade i år lämnat två motioner: Motion 52: Samrådsgrupp för gudstjänstlivet, hämta här. Motion 53: Ordning för …
Läs mer …

Församlingsrådens och verksamhetsrådens uppgifter – Motion 58:2015. Redovisning efter Kyrkomötet.

Denna motion hade lämnats av Berth Löndahl och Leif Nordlander, båda (Fk). Motionen (läs här) formulerade 4 förslag: 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda omfattn …
Läs mer …

Efter Kyrkomötet 2015. Kort kommentar av Berit Simonsson.

Berit Simonsson, inspiratör i OAS-rörelsen och ledamot i Kyrkomötet för Frimodig kyrka, hade i år ingen egen motion att bevaka. Hennes bild av Frimodig kyrkas roll i Kyrkomötet får ni ta del av …
Läs mer …