Nyheter och debatt

Kyrkorelationer – trons utblick

Vi har all anledning att umgås med kristna "systerkyrkor", som de i Lutherska Världsförbundet och Borgågemenskapen, och där söka goda relationer. Svenska kyrkan som en brobyggarkyrka är något …
Läs mer …

Försoning i ämbetsfrågan

Bland annat frågan om kvinnliga präster och s.k. kvinnoprästmotståndare. Båda "sorterna" finns i Frimodig kyrka, och uppträder respektfullt mot varandra! Detta är dock ett svårt ämne att samt …
Läs mer …

Äktenskap och vigsel

Frimodig kyrka står fast vid att ett kyrkligt äktenskap är för en man och en kvinna. Inte PK - men bibliskt! ** Jesus är tydlig med att äktenskapet är till för man och kvinna. Frimodig k …
Läs mer …

Frimodig kyrka på Facebook