Nyheter och debatt

50 motioner 2017

Med ambitionen att göra Frimodig kyrkas arbete känt och uppskattat har samtliga årets motioner till Kyrkomötet sammanfattats härpå bloggen, samt länkats till Facebook och Twitter. Som läsar …
Läs mer …

Motion 50: Försoningskommission och kriskommission

Den 50:e motionen (den sista i år) från Frimodig kyrka till årets Kyrkomöte presenteras här. Motionen är djupt allvarlig och har undertecknats av hela Frimodig kyrkas grupp genom Bertil Murray, …
Läs mer …

Motion 49: Sanctus / Helig, text

Frimodig kyrkas ledamöter lämnar i år 50 motioner (av totalt 158) till höstens Kyrkomöte. Imponerande! Bertil Murray föreslår kyrkomötet besluta om textförändringar i förslaget till ny h …
Läs mer …

Frimodig kyrka på Facebook