Nyheter och debatt

Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande – en vinnande motion!

Så har det nu hänt: Dag Sandahls motion (numrerad som nr 27 i årets skörd av motioner till kyrkomötet) blev bifallen! Det är första motionen från en ledamot i Frimodig kyrka som befunnits så …
Läs mer …

Öppet brev till Uppdrag gransknings Kalle Larsson

Till ”Kalle Larsson” på Uppdrag granskning. Bäste Kalle. Vi hade bokat ett samtal, Du och jag. Den 23 januari kl 10.00 skulle vi träffats på mitt arbetsrum. Jag har noterat det i min almanac …
Läs mer …

Ny app: Kyrkoåret

Idag släpptes en ny app som läsare av vår blogg kanske kan ha intresse av: Kyrkoåret. Det är Frimodig kyrkas Gabriel Fjellander som tillsammans med Anton Malmquist har utvecklat den. Appen ge …
Läs mer …