Nyheter och debatt

Årsmöte 2016 i din stiftsavdelning

Nedan kommer information att komma upp efterhand, med tider för årsmötena 2016. Lördagen den 20 februari kl 11.00 - Växjö stiftsavdelning - Plats: Domkyrkocentrum, Växjö. +Fredrik Modéus …
Läs mer …

Årsmöte 2016

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, lördagen den 16 april 2016. Lokal: Johannebergskyrkans församlingshem, Göteborg Temat för dagen är: Mission - vårt uppdrag …
Läs mer …

Motion 52 och 53 skrivna av Dan Sarkar. Redovisning efter Kyrkomötet.

Dan Sarkar, ledamot i Kyrkomötet för Frimodig kyrka från Lunds stift, hade i år lämnat två motioner: Motion 52: Samrådsgrupp för gudstjänstlivet, hämta här. Motion 53: Ordning för …
Läs mer …