Nyheter och debatt

Mitt kors/My cross

Initiativet #mittkors uppmanar att bära ett kors i solidaritet med förföljda kristna. Dikten nedan handlar om vad korset kan betyda, även om det inte bärs synligt. A Cross in My Pocket  © …
Läs mer …

Motion nr 69: En kyrka grundad på nådens tecken, inte maktens redskap

Den längsta och troligen mest teologiskt bearbetade motionen presenteras som den 13:e och sista från Frimodig kyrkas ledamöter 2016. Motionären är Fredrik Sidenvall. Fredrik utvecklar sin motion …
Läs mer …

Motion nr 56: Avgångna och utköpta präster

Här presenteras Dag Sandahls fjärde motion 2016. Det finns i Svenska kyrkans matrikel intressanta individer att intervjua (om dessa själva vill). Kategori ett är "avgångna", de som velat förklar …
Läs mer …

Frimodig kyrka på Facebook