Valupptakt i Mälardalen lördagen den 18 februari

Av Jan Erik Amilén den 4 februari 2017

Frimodig kyrka genomför en regional valupptakt på Orresta Golf och konferens lördagen den 18 februari kl 13 – 18. För lunch kl 12 samt för middag kl 18 krävs anmälan. Sådan anmälan görs till webmaster@frimodigkyrka.se senast lördag den 11 februari. För deltagande under endast eftermiddagen krävs ingen anmälan.

Programmet riktar sig till Frimodig kyrkas medlemmar, men är öppet för ”nya intresserade”.

Lördag kl 19 fortsätter kvällen, dock endast för medlemmar. Västerås stiftsavdelning håller sitt årsmöte på Orresta på söndagen 19 februari kl 13.

För att ta del av programmet för dagen, se inbjudan här.

Varmt välkomna!

Årsmöte 2017 – I Lund den 2 april kl. 13.00

Av Jan Erik Amilén den 25 januari 2017

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 2 april 2017 kl. 13.00. Lokal: Biblioteket på Laurentiistiftelsen, Kastanjegatan 19, Lund

Temat för helgen 1-2 april är:  En tydlig kyrka

Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna på lördagens program, och till inledande appell kl 13 på söndagen. Efter kl. 13.30 krävs medlemskap för deltagande i årsmötets förhandlingar. Medlemskap kan lösas på plats.

Den som är i Lund 1-2 april hälsas välkommen till högmässa i S:t Laurentii kyrka på söndagens förmiddag.

Årsmöte 2017

13.00  Inledning av Jan Erik Amilén, ordförande för Frimodig kyrka

13.10 En tydlig kyrka. Appell av Berth Löndahl

13.30 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

Efter årsmötet: Andakt, Dafvid Hermansson, ordförande i Lunds stiftsavdelning

Eventuella motioner från ombud eller medlemmar sänds senast den 2 mars till ordföranden jan_erik_einarsson@hotmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla hälsas varmt välkomna!

Falkenberg den 25 januari 2017
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötetDu måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!

 • Kallelse med ärendelista
 • Verksamhetsberättelse 2016 (endast för inloggade medlemmar)
 • Årsbokslut 2016 (endast för inloggade medlemmar)
 • Resultaträkning 2016 och balansräkning 2016-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Budget 2017 med plan för 2018 (endast för inloggade medlemmar)
 • Valda för Frimodig kyrka i Kyrkomöte, stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och Domkapitel. Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen. (endast för inloggade medlemmar)
 • Valda för Frimodig kyrka i kyrkofullmäktige och kyrkoråd, Bilaga 2 till verksamhetsberättelsen. (endast för inloggade medlemmar)
 • Valberedningens förslag
 • Valplattform 2017 (förslag till årsmötet)
 • Ev motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Styrelsens förslag till svar på ev motioner (endast för inloggade medlemmar)

Årsmöten 2017 i stiftsavdelningarna

Av Jan Erik Amilén den 11 december 2016

Här på denna plats samlas information om årsmötena 2017.

Luleå: Lördag den 11 februari kl. 13.00 i Luleå. Plats: EFS-kyrkan (Stationsvägen 48)

Västerås: Prel. söndag den 19 februari i Västerås. INSTÄLLT, nytt datum kommer att fastställas.

Linköping: Lördagen den 25 februari kl. 11-13 blir det årsmöte & kyrkovalsupptakt. Plats: Mattiassalen, Linköpings Domkyrkoförsamling

Lund: Tisdag den 7 mars kl. 18.30. Plats: Biblioteket på Laurentiistiftelsen, Kastanjegatan 19, Lund. Medverkande: Berth Löndahl.

Strängnäs: Torsdag den 9 mars hålls årsmöte i Sörbykyrkan

Göteborg: Söndag den 12 mars kl 13.00. Plats: Buråskyrkan, Göteborg. Program: Göran Skytte talar utifrån sin nya bok ”Förklaringsboken – svåra ställen i Bibeln”.

Härnösand: Lördag den 18 februari. INSTÄLLT. Nytt prel. datum söndag den 12 mars. Plats: Köpmanholmen

Karlstad: Onsdag den 15 mars kl. 16.00. Plats: Stadsbiblioteket (plan 2), Karlstad.

Växjö: Lördagen den 18 mars kl. 14.00. Plats: Diakonicentrum, Växjö

Stockholm: Måndag den 20 mars kl. 18.30. Plats: Betlehemskyrkan (Luntmakargatan 82)

Skara: Lördag den 25 mars kl. 11.00. Föredrag av Henrik Lindeskog. Servering. Årsmötesförhandlingar. Plats: Lextorpskyrkan, Lantmannavägen 55, Trollhättan

Årsmöte 2016

Av Jan Erik Amilén den 16 mars 2016

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, lördagen den 16 april 2016. Lokal: Johannebergskyrkans församlingshem, Viktor Rydbergsgatan 39, Göteborg

Temat för dagen är: Mission – vårt uppdrag

Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna till föredragen. Detta offentliga program ligger i år på förmiddagen, från kl 1o och framåt.

09.30 Fika. 10.00 Inledning av Jan Erik Amilén, ordförande för Frimodig kyrka

10.15 – 10.45 Svensk mission under 150 år. Erik Johansson, EFS missionssekreterare.

10.50 – 11.10 Vad kan vi lära oss i Etiopien idag? Fredrik Sidenvall berättar från kyrkomötesgruppens resa till Etiopien, januari 2016.

Paus med workshop. Sverige ett missionsland. Katriina Fyrlund inleder.

11.45 – 12.15 Pionjären C.O. Rosenius (1816-1868) – publicist, själavårdare och predikant. Rune Imberg, forskningschef på Församlingsfakulteten i Göteborg.

12.20 – 12.30 Reflexioner.

12.30 – 13.30 Lunch genom catering. Pris: 100 kr. Vi utgår från att alla ombud till årsmötet ska äta. Övriga måste anmäla sig (till Jan Erik, på mail eller på mobil 0708-607102), även specialkost, senast lördagen den 2 april 2016.

13.30 – 15.30 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

15.30 Andakt, Mats Enander, ordförande i Göteborgs stiftsavdelning

Eventuella motioner från ombud eller medlemmar sänds senast den 16 mars till ordföranden jan_erik_einarsson@hotmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla hälsas varmt välkomna!

Falkenberg den 27 januari 2016
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötetDu måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!

 • Kallelse med ärendelista
 • Praktisk information
 • Verksamhetsberättelse 2015 (endast för inloggade medlemmar)
 • Årsbokslut 2015 (endast för inloggade medlemmar)
 • Resultaträkning 2015 och balansräkning 2015-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Budget 2016 med plan för 2017 (endast för inloggade medlemmar)
 • Valda för Frimodig kyrka i Kyrkomöte, stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och Domkapitel. Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen. (endast för inloggade medlemmar)
 • Valda för Frimodig kyrka i kyrkofullmäktige och kyrkoråd, Bilaga 2 till verksamhetsberättelsen. (endast för inloggade medlemmar)
 • Valberedningens förslag
 • Ev motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Styrelsens förslag till svar på ev motioner (endast för inloggade medlemmar)

Årsmöte 2016 i din stiftsavdelning

Av Jan Erik Amilén den 22 februari 2016

Nedan kommer information att komma upp efterhand, med tider för årsmötena 2016.

Lördagen den 20 februari kl 11.00 – Växjö stiftsavdelning – Plats: Domkyrkocentrum, Växjö. +Fredrik Modéus talar kl 11 över ämnet: ”Det här vill jag att Frimodig kyrka bidrar med i kyrkopolitiken”. Därefter presenteras Domkyrkocentrum av Carina Samuelsson.

Söndagen den 6 mars kl 11.00 – Göteborgs stiftsavdelning – Högmässa i S:t Pauli kyrka, Göteborg. Kyrkfika. Årsmötet börjar kl 13.15.

Söndagen den 6 mars kl 11.00 – Uppsala stiftsavdelning – Högmässa i Jakobs kyrka, Hudiksvall. Därefter kyrkfika och cirka 13.30 årsmöte i S:t Jakobsgården.

Lördagen den 12 mars kl 10.00 – Linköpings stiftsavdelning – Plats: S:t Hans kyrka i Linköping.

Söndagen den 13 mars kl 12.30 – Härnösands stiftsavdelning – Plats: EFS-kyrkan i Nordingrå

Måndagen den 14 mars kl 19.00 – Lunds stiftsavdelning – Plats: Västerkyrkan (Drottninggatan 32) Hässleholm

Söndagen den  20 mars kl 16.00 – Skara stiftsavdelning – Plats: Vara församlingshem

Onsdag den 30 mars kl 18.00 – Karlstads stiftsavdelning – Plats: Rosengatan 3 i Brålanda

Torsdag 31 mars kl 18.30 – Strängnäs stiftsavdelning – Plats: Den Gode Herdens kapell, Örebro

Lördag 2 april kl 14.00 – Västerås stiftsavdelning – Plats: Gustafs församlingsgård

Måndag 4 april kl 18.30 – Stockholms stiftsavdelning – Plats: Betlehemskyrkan

Lördagen den 9 april – Luleå stiftsavdelning – Plats: I Umeå. Medverkande: Dag Sandahl. Mer information kommer.

 

 

Informationsmöte i Stockholm 23 november kl 19

Av Jan Erik Amilén den 9 november 2015

Informationsmötet äger rum måndagen den 23 nov 2015 kl 19-21. Plats: Betlehemskyrkan, Roseniussalen, Luntmakargatan 82 (T-bana Rådmansgatan, uppgång Handelshögskolan eller buss 59 till hållplats Handelshögskolan).

När vi samlas har årets kyrkomöte just avslutats. Nasrin Sjögren, som är kyrkomötesledamot för Frimodig kyrka, kommer att berätta om sina erfarenheter från kyrkomötet. Hon har själv haft en motion om aborter och oföddas människovärde, motion 2015:97 och hon kommer att berätta om hur den behandlats och om kyrkomötets beslut. Det finns också möjlighet att ta upp andra frågor som behandlats på kyrkomötet.

Någon form av servering kommer att finnas. Efter den har vi möjlighet att ta upp aktuella frågor, bl a synen på andra religioner och hur kyrkan ska förhålla sig till dessa.

Glöm inte att då och då ta en titt på Frimodig kyrkas hemsida: www.frimodigkyrka.se. Där finns en sida för lokalavdelningen i Stockholm.

Välkommen till Betlehemskyrkan den 23 november!

Kjell Petersson ordf Frimodig kyrka i Stockholms stift

Krikongränd 2, 165 60 Hässelby. Tel 08/420 591 26, 070-66 93 789 E-post: kjellpeterssonssc@gmail.com

Nya styrelsen samlas till konferens 20-21 september

Av Jan Erik Amilén den 9 september 2015

Det har gått en tid sedan årsmötet i Västerås. En rapport från detta årsmöte har skickats ut till alla medlemmar med e-postadress, finns under Medlem => Riks medlemsbrev och kan även hämtas här.

Två styrelsesammanträden på telefon har hållits i maj och nu i september. Den nya styrelsen kommer nu härnäst att sammanstråla fysiskt till arbetsmöte i Uppsala. Om du har tankar för styrelsens arbete, förslag och synpunkter är du välkommen att meddela ordföranden Jan Erik Amilén. Mobil 0708-607102 eller via mail.

Vi hoppas och önskar att ni ska innesluta Frimodig kyrkas alla valda i förbön och, just i detta sammanhang, dess riksstyrelse. Be för goda överläggningar och vishet i beslut och arbete framöver!

Årsmötesprogrammet är reviderat

Av Jan Erik Amilén den 8 april 2015

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, lördagen den 25 april 2015 kl 10.30 – 16.00. Lokal: ”Sparven”, Kungsfågelgatan 10 B, Västerås

Programmet för dagen är reviderat. Ladda ner programmet här. Den viktigaste förändringen är att det offentliga programmet börjar tidigare på dagen, kl 13. Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna till programmet på eftermiddagen, från kl 13 och framåt.

Frimodig kyrka fick vid Kyrkomötet 2014 bifall till en motion om församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande. Vi kommer vid årsmötet att få möta församlingsarbete i en storstadsförsamling och i en landsbygdsförsamling.  Motionen till kyrkomötet är bakgrunden till att vi valt detta tema i år:

Nya svenskar – en tillgång i Sverige och i kyrkan

13.00 – 13.15 Inledning. Medverkan av Dag Sandahl, som lagt en motion till Kyrkomötet om ”Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande”.

13.15 – 14.00 ”Med världen på vår tröskel”. Medarbetare från Björketorps församling berättar om sitt flyktingarbete. Föredrag av Björn Fyrlund, TD, komminister, och Maria Berggren, diakon, båda från församlingen.

14.00 – 14.40 Workshop, kaffe under arbetet.

14.45 – 15.20 ”Att finna Jesus i Sverige”. Vittnesbörd av Annahita Parsán, präst i Hammarbykyrkan, en persisk EFS-församling som växer i Stockholmsområdet.

Frågestund och redovisning av workshop.

15.45 – 16.00 Andakt, Representant från Västerås stiftsavdelning

Vissa dokument nedan kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla välkomna!

Falkenberg den 8 april 2015
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötet


Du måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!

Motion om valinformation

Av Jan Erik Amilén den 26 mars 2015

Motionstiden har nu gått ut och årsmötet 2015 har en (1) motion att behandla. Motionen om valinformation är lämnad av Thomas Holmström, ordförande i Karlstads stiftsavdelning. Du kan läsa motionen här.

Styrelsen kommer att bereda motionen och därefter publicerar vi ett förslag till svar på motionen.

Allt aktuellt underlag för årsmötet hittar du om du klickar på ”Nyheter” på startsidan.

Årsmöte 2015

Av Jan Erik Amilén den 10 februari 2015

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, lördagen den 25 april 2015. Lokal: ”Sparven”, Kungsfågelgatan 10 B, Västerås

Temat för dagen är: Nya svenskar – en tillgång i Sverige och i kyrkan

Frimodig kyrka fick vid Kyrkomötet 2014 bifall till en motion om församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande. Vi kommer vid årsmötet att få möta församlingsarbete i en storstadsförsamling och i en landsbygdsförsamling.

Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna till föredragen och frågestunden. Detta program ligger i år på eftermiddagen, från kl 14 och framåt.

10.30 Fika

11.00 Inledning av Jan Erik Amilén, ordförande för Frimodig kyrka

Presentation av dagens program. Medverkan av Dag Sandahl, som lagt en motion till Kyrkomötet om ”Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande”.

Motionen med underlag från Kyrkomötet finner ni som bifogad fil, nedan.

11.30 – 13.00 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

13.00 – 14.00 Lunchbuffé genom catering. Pris: 100 kr. Utgår från att alla ombud till årsmötet ska äta. Övriga anmälan, även specialkost, senast 2015-04-18.

 

Nya svenskar – en tillgång i Sverige och i kyrkan. Offentligt program.

14.00 – 14.35 ”Med världen på vår tröskel”. Medarbetare från Björketorps församling berättar om sitt flyktingarbete. Föredrag av Björn Fyrlund, TD, komminister, och Maria Berggren, diakon, båda från församlingen.

14.40 – 15.10 Workshop, kaffe under arbetet.

15.15 – 15.50 ”Att finna Jesus i Sverige”. Vittnesbörd av Anahita Parsan, präst i Hammarbykyrkan, en persisk EFS-församling som växer i Stockholmsområdet.

Frågestund och redovisning av workshop.

16.15 -16.30 Andakt, Representant från Västerås stiftsavdelning

Eventuella motioner från ombud eller medlemmar sänds till ordföranden senast den 25 mars till ordföranden jan_erik_einarsson@hotmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla välkomna!

Falkenberg den 1 februari 2015
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötet


Du måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!