Bloggposter på ämnet Ledarskap:

En kyrka nära dig

Av Berit Simonsson den 11 September 2013 om: Byggnader, Folkkyrka, Ideellt arbete, Jesus, Ledarskap, Levande församlingar, Svenska kyrkans identitet, Väckelse

Närproducerat – det många letar efter i butikshyllorna

Närproducerat står för personligt ansvarstagande, för värnandet om det lilla sammanhanget, för delaktighet och kreativitet, insyn och inflytande. Med avstånd avtar det personliga engagemanget och ansvaret.

Frimodig kyrka vill verka för en kyrka nära dig – för människor som längtar!

Jag hörde om en liten församling någonstans i Sverige där varje ny medlem fick en egen nyckel till församlingens lokaler, för att markera delaktighet och samhörighet. Vilken fin gest! Riktigt så kanske vi inte kan göra i Svenska kyrkan, men vi förstår att det är viktigt med ”närproducerat” också vad gäller församlingens liv och angelägenheter.

Så här säger vi i vårt valprogram:

Frimodig kyrka vill stoppa omotiverad stordrift av församlingsverksamheten. Avståndet till den enskilda människan har ökat och det lokala engagemanget har blivit lidande. Församlingen måste återfå sin självständighet. Det innebör att församlingsmedlemmarna själva ska kunna utse sina förtroendevalda och kunna fira gudstjänst varje söndag.

Kyrkan mitt i byn – är tyvärr stängd!

Sådant som det tagit år att bygga upp av gott arbete, av goda kyrkvanor och förtroende för församlingen, kan brytas ner på kort tid. Att bygga tar lång tid, att riva går fort. Vi i Frimodig kyrka tror att omotiverade sammanslagningar av församlingar och pastorat till större enheter faktiskt också blir ett aktivt led i att påskynda avkristningen i landet. Kyrkan mitt i byn, som tyvärr erbjuder gudstjänst endast var tredje vecka, eller inte alls, är ett av de trista resultaten av omotiverade sammanslagningar. Gudstjänstlivets regelbundenhet förstörs, man blir osäker på om det firas gudstjänst eller inte, ”det är ingen idé att gå till kyrkan i dag heller, det var ju ingen gudstjänst där förra söndagen och vem vet när det blir härnäst.” Och den personliga kontakten med de som arbetar i församlingen minskar, man känner inte längre igen ”sin” kantor, präst eller kyrkvaktmästare.

En levande församling är som en familj

Känslan uppstår lätt, att om jag inte känner igen dem som arbetar i den stora sammanslagna enheten, så är det heller ingen därifrån som känner igen mig och bryr sig om mitt liv. Frimodig kyrka vill arbeta för att du ska känna delaktighet och närhet till församlingen på din ort, och att de som fattar viktiga beslut som rör din lokala församling inte ska väljas av något distanserat organ utan av församlingsmedlemmarna. Glädje, tro, engagemang och samhörighet växer bäst i det nära sammanhanget!

FK3

En kristen församling

Av Jan-Anders Ekelund den 25 March 2012 om: Ledarskap, Levande församlingar, Organisation, Partipolitisering, Struktur

Biskop em Biörn Fjärstedt har på Kyrklig Samlings uppdrag fått i uppgift att teologiskt granska Svenska kyrkans strukturutredning utifrån vad en församling är. Biskop Biörn har gått till den verkliga källan, Bibeln och till Kyrkans historia för att se vad en församling är. Hela dokumentet kan läsas ifrån Kyrklig Samlings hemsida.

Bland annat skriver biskopen följande:

Den svenskkyrkliga strukturutredningen refererar överhuvudtaget inte till ekumeniska landvinningar eller nya ecklesiologiska insikter.

Dock undergrävde KO 2000 genom direktvalen till stiftsfullmäktige och kyrkomöte det traditionella församlingsbegreppet och åstadkom att Svenska kyrkan blev ett hus i strid med sig självt. Samtidigt som KO 2000 framställde församlingen, i meningen de döpta på en given ort, som grundenheten i kyrkan lades nomineringsgrupper, i praktiken partipolitiska organisationer, till grund för ledning och beslutsordningar i kyrkan. Strukturutredningen behåller oreflekterat denna inkonsekvens.

Dokumentet avslutas med en analys av församlingsbegreppet i strukturutredningen:

Strukturutredning är ett lappverk på en ordning som tillhör en svunnen värld, ett försök att anpassa det svenskkyrkliga systemet till en retrograd trend vad gäller kyrkans närvaro och relevans i sin kontext med hjälp av administrativa, sekulära modeller och beräkningsgrunder.
Strukturutredningen saknar en principiell utgångspunkt i vad som är kongenialt med den kyrka Jesus efter egen utsaga ville bygga och som han konstituerade som ett nytt förbund under påskalammsmåltiden i den natt då han blev förådd, den kyrka som kom samman till ett, ”epi to auto”, på första Pingstdagen och erhöll Andens insegel för sitt framträdande inför världen.
Strukturutredningen förmår inte släppa en överspelad territorialförsamlingsidé och återknyta till evkaristin som grunden för kyrkans liv.
En allvarlig sak är att den vill släppa kravet på söndagens gudstjänst som det kristet specifika. Det tillsammans med de administrativa mönstren och förvaltningsperspektivet röjer att utredningen representerar en annan värld än den som träder fram i det kristna källflödet.

Kommer höstens Kyrkomöte att ta någon som helst notis till det som biskop Biörn skriver?

Ja till det mångkulturella samhället!

Av Jan-Anders Ekelund den 21 September 2010 om: Ledarskap, Levande församlingar, Sverigedemokraterna

Stefan Gustavsson skriver mycket bra på sin blogg om varför vi som kristna självklart säger ja till det mångkulturella samhället. Utifrån Bibeln lyfter han fram två tunga argument, självklart så finns det många fler argument. Läs denna mycket aktuella bloggartikel.

Kyrkans Tidning

Tillägg: Läs också Håkan Sunnliden, kyrkomötesledamot för Frimodig kyrka. Ställ SD offside!

Bravo norska biskopar

Av Berit Simonsson den 13 September 2010 om: Ledarskap

Prinsessan talar med döda, det tycker inte de norska biskoparna att hon ska göra. Och det har de ju helt rätt i!

Kyrkans TidningDagen

Biskopsval

Av Berit Simonsson den 11 September 2010 om: Biskopsmötet, Ledarskap

Det är flera stift som ska välja biskop nu snart. Tänk om Svenska kyrkan av idag kunde få biskopar som ville vara “trons försvarare!” Likt biskoparna under Kristi Kyrkas första tid. Att bli biskop under de förstra århundradena innebar dessutom med 99% säkerhet martyriet -det var aldrig en fråga OM det skulle ske,utan endast en fråga om NÄR. Men det där med kandidatens beredskap att lida och dö för sin tro är ju en fråga som aldrig ställs vid någon hearing idag. Skulle inte vara helt ointressant tycker jag, att få ställa den frågan.

Lysande och kristallklar – från oväntat håll

Av Per-Olof Hermansson den 29 September 2009 om: Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Ledarskap

En politisk korrekt gud är inte Gud – Birger Schlaug.

Ibland läser man artiklar som förvånar en – oväntade formuleringar av en oväntad skribent. Artikeln i Dagen av Birger Schlaug är en sådan. Den är helt enkelt lysande, kristall-klar i sin logik, och rakt på sak, enkel och utan krusiduller.

Man önskar att kyrkans ledare, biskopar, politiker och tjänstemän hade den här tanke- och formuleringsförmågan.

Kyrkan och dess medlemmar

Av Maja Bengtsson den 1 September 2009 om: Gudstjänst, Ledarskap, Levande församlingar, Svenska kyrkans identitet

Så har röstkorten kommit. Med korten följer en liten broschyr om valet och om kyrkan, och när man läser den funderar åtminstone jag än en gång på hur de högt uppsatta i vår kyrka tänker.

Svenska kyrkan är till för oss medlemmar och behöver vårt engagemang. Så inleds texten om kyrkan, men så fel det är! Det är medlemmarna som ÄR kyrkan. En kyrka är ingen serviceinrättning som är till för dess medlemmar. Ingen skulle komma på tanken att säga”Idrottsrörelsen är till för sina medlemmar”, för det skulle vara lika absurt som att inför riksdagsvalet försöka nå engagemang hos väljarna genom att påstå att “Sverige är till för sina invånare”. Idrottsrörelsen utgörs av idrottarna, Sverige består av invånare i landet, och kyrkan är alla de människor som vill bekänna Jesus som sin Herre.

I nästa stycke berättas om Sveriges 3400 kyrkor, men hur tänker man när man innan man nämner att de är levande rum för gudstjänster skriver att de är unika byggnader och värdefulla kulturarv? Dessa kulturintressanta byggnader är byggda för gudstjänstfirande, deras främsta syfte är inte att locka turister p.g.a. sitt utseende, eller sitt konstinnehåll, utan att vara rum för den gudstjänstfirande församlingen. Självklart borde det vara det vi skyltar med och för fram.

Ytterligare några stycken senare handlar det om tro och tvivel: Svenska kyrkan erbjuder ett sammanhang där vi får möta varandra, dela tro och tvivel och närma oss Gud. Det som står där är inte fel – kyrkan ska vara en plats där vi får möta varandra och där vi kan dela tro och tvivel, men det ska också vara en plats där vi får MÖTA Gud. Svenska kyrkan måste sluta skämmas för att vara kyrka!

levande-kyrka