Centern – på väg ut ur kyrkan?

Av Jan-Anders Ekelund 13 May 2009 om: Centern, Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009

I tidningen DAGEN står att läsa att det finns starka krafter inom centerpartiet som vill dra sig ur kyrkopolitiken. Centern motarbetade in i det längsta att kyrkan skulle skiljas ifrån staten. Fortfarande har många centerpartister svårt att acceptera att Svenska kyrkan skall stå ifrån staten. Det framskymtar tydligt i Karin Perers (c) kommentarer i artikeln. Därför är det extra roligt att Pontus Löfgren fick igång en debatt på centerstämman om partiets roll i kyrkan. Partistyrelsen fick t.o.m. i uppdrag att se över Centerpartiets engagemang i kommande kyrkoval.

Pontus Löfgren (c) låter som han talar för Frimodig kyrka:
– Många i kyrkbänken, men också bland präster och diakoner, känner att politikerna vill styra kyrkan. Min utopi är förstås att kyrkan leds av präster och engagerade församlingsmedlemmar.
Han använder ord som “censur” och “politiskt redskap”. Han beskriver det som en centralisering av beslut som går tvärtemot Centerns grundvalar. Men efterlyser också mer mod bland kyrkans folk.
– Engagerade i Svenska kyrkan borde säga ifrån mycket mer och inte acceptera att bli tystade på det här sättet. Det får som konsekvens att folk blir uppgivna och ganska slätstrukna i sina uttalanden.

Eva Hamberg kan bli besannad tidigare än vi trott!