De älskar kyrkan för mycket

Av Jan-Anders Ekelund 4 September 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Socialdemokraterna

I Göteborgs tidningen (GT) finns en insändare ifrån socialdemokraterna riktat mot Frimodig kyrka. Här skräder man inte orden.

Tre kandidater för Frimodig kyrka som under innevarande mandatperiod representerar socialdemokraterna har svarat på artikeln. Här ser ni svaret:

Under rubriken ”Kyrkan tillhör folket” beskriver socialdemokraterna Krister Kronlid och Per-Erik Holmberg hur Svenska kyrkan sedan reformationen har utnyttjats grovt av statens ledare. Först av ”den borgerliga” kungamakten och sedan av socialdemokratin som statsbärande parti. Debattartikeln belyser dessutom på ett mycket tydligt sätt vi(s)ionen som redan genomförts sedan kyrkans relationer med staten ändrades:”Kyrkan är en del av samhället och samhället är en del av kyrkan” Socialdemokraterna har använt och använder makten över svenska kyrkan för sina egna syften, inte för kyrkans bästa. Kungarna använde kyrkan för att få ut sin propaganda och socialdemokraterna använder svenska kyrkan för att sprida sina hjärtefrågor. Kungarna passade på att stjäla egendom som folk gett kyrkan vid reformationen. Socialdemokraterna beviljar sig själva partistöd för att de sitter i kyrkomötet. Dessutom upprätthålls ett dyrt valsystem för 150 000 000 kr per kyrkoval för att det gynnar socialdemokratin med direktvalt kyrkomöte, vilket är ett nytt påfund sedan de ändrade relationerna med staten. Valsystemet motiveras med att det är nödvändigt för demokratin, utan partier ingen demokrati. Alla medlemmar ska naturligtvis ha rösträtt och vara valbara, men vi tycker inte att demokrati är synonymt med partipolitik utan förordar personval. Om socialdemokraterna menar allvar med sin syn borde de rimligtvis också införa partipolitiska val till partikongressen (högsta beslutande organ i s) istället för de personval man nu tillämpar. Dessutom är Socialdemokraterna Sveriges största parti och borde därför vara öppet för alla, precis som Svenska kyrkan är och ska vara. Om (s) inte vill ha en partikongress med borgerlig majoritet precis som riksdagen borde partiet inse att Svenska kyrkan behöver engagerade medlemmar som delar kyrkans värderingar i kyrkomötet, på samma sätt som engagerade medlemmar som delar socialdemokratins värderingar väljs till partikongressen. Men eftersom s vill behålla makten över kyrkan utmålar man istället de engagerade som det största hotet mot kyrkan, de är extremister. De älskar kyrkan för mycket, de bryr sig för mycket om det som är hennes uppdrag och de lägger ner för mycket tid på att vistas i lokalerna. En del har t o m läst viktiga styrdokument för organisationen.

Vi som skriver detta har bytt nomineringsgrupp från (s) till Frimodig Kyrka eftersom vi inte vill att Svenska kyrkan ska vara en språngbräda till riksdagen för SD eller en partimegafon för (s). Församlingarna ska i lugn och ro få göra det som är deras uppdrag enligt kyrkoordningen kap 2 1§: ”Att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.” Det socialdemokraterna kallar extremism är helt vanlig kristendom. Tål man inte kyrkans tro bör man för sin egen skull undvika kyrkomötet. Någon specialkost utan kristendom kommer inte serveras där Frimodig Kyrka finns

Gunvor Vennberg, Frimodig kyrka
Johan Marklund, Frimodig kyrka
Inger Dunevad, Frimodig kyrka

partipolitiken