En ny luthersk kyrka tar form

Av Jan-Anders Ekelund 29 March 2010 om: Medlemskap i Svenska kyrkan

En ny luthersk kyrka tar alltmer form i Sverige (och i Norden). I lördags biskopsvigdes min konfirmandledare (1976!) och ELM-BV:s tidigare missionsdirektor Roland Gustafsson till biskop inom Missionsprovinsen. Högtiden ägde rum på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Jag hoppas verkligen att Rolands arbete skall få stor välsignelse för Guds rike, även om jag inte kan se det rätta i biskopsvigningen och bildandet av en ny kyrkostruktur.
På 60- och 70-talen bildades också lutherska frikyrkor i Sverige. De är idag ganska många (googla på nätet så ser ni!) men det som framförallt utmärker dem är att de är små och marginaliserade. Det är inte allt för många i svensk kristenhet som känner till dem. Kommer Missionsprovinsen att gå samma väg till mötes?
Personligen kan jag inte glädja mig över min gamle konfaledares biskopsvigning. Jag ser en alltför stor risk för splittring inom exempelvis ELM-BV. Svenska kyrkan behöver också alla goda krafter som vill stå upp för klassisk kristen tro. Jag har tidigare på bloggen publicerat en artikel om varför biskop Bertil manade till att vi skall vara kvar i Svenska kyrkan.
Roland Gustafsson var fram till sin vigning missionsdirektor i ELM-BV. BV:s legendariske grundare Axel B Svensson som tillika var kyrkomötesledamot på 50-talet manade till att vara kvar i Svenska kyrkan på 70-talet när den nya lutherska bekännelsekyrkan bildades (för att sedan splittras).
Han argumenterade utifrån Skriften i Nya Väktaren 1972:12 (min korta sammanfattning):
1. Ingen profet medverkade till emigration trots Israels avfall. De fortsatte att kämpa emot avfallet och utgången visade alltid att deras handlingssätt var det rätta.
2. Apostlarna fortsatte förbluffande nog efter Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd att deltaga i gudstjänsterna i templet och synagogerna.
3. Apostlarna gick inte Gud i förväg. Ger man sig tid att vänta, så slipper man ångar förhastade åtgärder.

För min egen del håller Axel B Svenssons argument fortfarande. Jag är satt i Svenska kyrkan, där jag är döpt och konfirmerad (även om det var på läger i en inomkyrklig rörelse!). Jag har tagit aktiv del i Svenska kyrkans gudstjänst- och församlingsliv under nästan hela mitt liv. Min kallelse finns i Svenska kyrkan – här stannar jag, även om jag kan vara mycket pessimistisk om Svenska kyrkans framtid i vissa mörka stunder. Jag är öppen för att man kan tänka olika kring dessa svåra frågor.