Frimodig kyrka det verkliga alternativet i kyrkovalet……

Av Jan-Anders Ekelund 27 October 2010 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Äktenskapet, Ekumenik, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet

Dan Sarkar ifrån Frimodig kyrka hade motionerat om att äktenskapsbeslutet ifrån förra årets Kyrkomöte skulle rivas upp. Självklart hade inte Dan förhoppningar om att motionen skulle antas av Kyrkomötet. För övrigt är det ju väldigt få motioner som röstas genom. Men han ville markera att frågan inte är död i Svenska kyrkan. Många ur det trogna kyrkfolket känner sig ensamma och överkörda över beslutet ifrån förra året. Många anställda är oroliga för att bli tvingade att göra saker som strider mot deras samveten. Dan ville också visa för våra systerkyrkor över hela världen att det finns en minoritet inom Svenska kyrkan som inte accepterar den nya äktenskapssynen. Motionen är alltså en viktig symbol för att upprätthålla kontakten med alla de kyrkor över hela världen som står i begrepp att bryta kontakterna med Svenska kyrkan. Våra systerkyrkor måste veta om att det finns en betydande minoritet inom Svenska kyrkan som delar den världsvida Kyrkans syn.

Man förväntar sig att de grupper som i Kyrkovalet sa sig vara för den traditionella äktenskapssynen också skulle rösta för Sarkars motion. Men så blev inte fallet. Än en gång visade det sig att Frimodig kyrka är det verkliga alternativet. 19 av de 251 ledamöterna röstade för det traditionella äktenskapet. Exempelvis lade nästan alla Krisdemokraterna ner sina röster. Det kan ju inte ha skett av taktiska skäl eftersom deras väljare kommer att känna sig svikna. Är det någon som kan hjälpa mig att komma på varför?