Hammarbykyrkan och “kyrkopolitiken”

Av Jan-Anders Ekelund 5 January 2013 om: EFS, Ideellt arbete, Levande församlingar, Moderaterna, Socialdemokraterna

Svenska kyrkan och EFS har ett samarbetsavtal på många platser som går ut på att den lokala EFS missionsföreningen sköter en distriktskyrka inom ett pastorat. Det är en win win situation som uppstår. Engagerat kyrkfolk ifrån EFS tar hand om församlingslivet i ett distrikt samtidigt som EFS får ta del av Svenska kyrkans kontaktnät i samhället. I många av dessa församlingar finns ett sprudlande församlingsliv som verkligen kommer människorna i respektive område till godo.

Frimodig kyrka ser gärna mer av detta. I vårt förslag till valplattform skriver vi bland annat:

… Frimodig kyrka är emot den stordrift av församlingsverksamheten som vi nu ser tydliga tendenser till. I stället bör Svenska kyrkan utnyttja sina olika idéburna rörelser för att församlingarna skall kunna fortsätta att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Modellen med samverkans- och samarbetsavtal mellan den lokala församlingen och EFS bör ligga till grund för liknande avtal med andra inomkyrkliga rörelser. På så sätt skulle det folkliga inflytandet stärkas och Svenska kyrkan finna vägar att fördjupa sin identitet som verklig folkkyrka.
En bättre väg än sammanläggningar av församlingar är att samverka kring skilda administrativa frågor där förvaltningen blivit för betungande för den enskilda församlingen …

Bekymret är att Svenska kyrkan i framförallt Stockholms stift börjar vilja säga upp avtalen. Detta har skett i Akalla och Sätra. Nu är Hammarbykyrkans avtal på söder hotat. Skarpnäcks kyrkoråd vill säga upp avtalet.
Elisabeth Sandlund har skrivit en träffsäker ledare i Dagen. Det finns även en artikel i Kyrkans Tidning.

På facebook finns det en grupp som heter Rädda Hammarbykyrkan. Du har möjlighet att trycka på ”gilla” om du har Facebook.