Nu är det klart, moderaterna lämnar kyrkovalen

Av Jan-Anders Ekelund 22 October 2011 om: Frimodig Kyrka, Moderaterna, Partipolitisering, Svenska kyrkans identitet, Svenska kyrkans lära

Igår beslutade Moderaterna på sin partistämma att dra sig ur kyrkovalen på alla nivåer. Detta är naturligtvis den enda rimliga utvecklingen när kyrkan skall vara skild ifrån staten. Självklart så är alla kyrkliga moderater välkomna att engagera sig i Svenska kyrkan även i framtiden. Engagemanget skall bygga på den kristna tron och närvaron i den gudstjänstfirande gemenskapen och inte på partimedlemskapet. De andra partierna kommer att följa efter, frågan är bara när. Det kommer inte att accepteras i framtiden, i ett sekulärt samhälle, att de politiska partierna ställer upp i trossamfundens val.

Ryktet säger att moderaterna kommer att starta en ny nomineringsgrupp med ett partipolitiskt neutralt namn. Ett namn som nämns är “Kyrkoalliansen”. Självklart så står det dem helt fritt att göra det. Men det känns trots allt lite som en halvmesyr för att värna sina personliga positioner istället för att gå in i de redan existerande partipolitiskt obundna grupperna. Jag hoppas inte att den moderata partiapparaten skall användas för att distribuera valmaterial i nästa “kyrkovalrörelse” för en moderatgrupp med förtäckt namn.
Än en gång, ni som tidigare varit kyrkligt förtroendevalda för moderaterna och som ställer sig bakom Frimodig kyrkas valplattform, välkomna med i Frimodig kyrka! I Frimodig kyrka kommer ni att få möta människor med högst skiftande partipolitisk hemvist men som älskar Svenska kyrkan och dess bekännelse!

Svenska Dagbladet
Sveriges Radio
Kyrkans Tidning
Dagen
Dagen

Tillägg 2011-11-15
Dagen