Strukturutredningen

Av Jan-Anders Ekelund 23 September 2011 om: Organisation, Struktur, Svenska kyrkans identitet

Frimodig kyrka i Göteborgs stift bjuder in till fyra kvällar med teol.dr. Kjell Petersson, Stockholm. Kjell kommer att tala om Svenska kyrkans strukturutredning. Utredningen är utförd av representanter ifrån riksdagspartierna (s+m+c+fp+kd) och POSK.

1 okt kl 18.00 (lördag) i Skene församlingshem

2 okt kl 18.00 (söndag) i S:t Mikaelsgården i Uddevalla

3 okt kl 19.00 (måndag) i Matsalen på L M Engströms gymnasium

4 okt kl 19.00 (tisdag) i Kyrkans hus i Falkenberg