Kyrkomötets utskottsbetänkande är färdiga

Av Jan-Anders Ekelund 3 October 2012 om: Organisation, Struktur

Kyrkomötets utskottsbetänkande är färdiga. De finns att läsa här.

Organisationsutskottets betänkande kring Svenska kyrkans framtida struktur finns här. Frimodig kyrka har ingen ordinarie ledamot i utskotten. Vi har enbart ersättarplatser. I organisationsutskottet har vi inte ens någon ersättare. Svenska kyrkan behöver en starkare opposition.