Kvinnorna kring Jesus

Av Jan-Anders Ekelund 1 October 2012 om: Ämbetsfrågan, Arbetsmiljö, Jesus

Angelägen samling i Stockholm. Mycket händer i St Matteus i höst, inte bara Frimodig kyrkas Stockholmsmöte utan även detta.