Kvinnorna kring Jesus

Angelägen samling i Stockholm. Mycket händer i St Matteus i höst, inte bara Frimodig kyrkas Stockholmsmöte utan även detta.