Hen om Gud

Av Jan-Anders Ekelund 6 October 2012 om: Gud, Helighet, Svenska kyrkans lära

I senaste numret av Kyrkans tidning förespråkar Brita Häll av vi skall använda “nyordet” hen när vi talar om Gud istället för han som den kristna Kyrkan alltid gjort. Svenska kyrkan fortsätter på den inslagna vägen att försöka övertyga den övriga kristenheten om en ny väg att vandra. Stefan Gustavsson kommenterar det hela på sin blogg. Det är inga märkvärdigheter eller några djupare funderingar som Stefan presenterar denna gång, utan det självklara. Men de elementära självklarheterna måste uttryckas mer än någonsin.

Dag Sandahl skriver på sin blogg:

I Torsdagsdepressionen får jag veta att “Kyrkan bör välkomna ‘hen'”. Vad ska höns i kyrkan att göra, tänkte jag – men fattade att nu ska Gud som är Fader, Herre och Konung bli hen. Gud som hen har framtiden för sig. Självfallet – men har “hen” uppenbarelsen med sig – fast vi vet att Gud är Ande så kanske det finns en poäng med att tala om Gud som uppenbarelsen avslöjar att vi kan tala och inte bara tala om Gud i språkkonstruktionernas termer? Fader och Son och Ande, Den Heliga Treenigheten.