Mer om äktenskapet

Av Jan-Anders Ekelund 3 November 2011 om: Äktenskapet, Frimodig Kyrka, Svenska kyrkans identitet, Svenska kyrkans lära

Frimodig kyrka har sammanfattat sina viktigaste “kyrkopoltiska uppfattningar” i en liten blå folder.

Det står följande om äktenskapet:

Frimodig kyrka vill att äktenskapet återigen utformas efter Jesus tydliga vägledning i Bibeln. Äktenskapet är en förening mellan en man och en kvinna. Svenska kyrkan bör lämna ifrån sig vigselrätten. Kyrkan skall stå för välsignelse, glädje, högtid och
kyrkbröllop medan samhället skall stå för myndighetsutövning. Vi tar avstånd ifrån
alla former av hat och förakt utifrån sexualitet och vill att Svenska kyrkan frimodigt
skall välkomna människor in i kyrkans liv och själavård, oavsett sexuell läggning.

Flera präster, en del av dem aktiva i Frimodig kyrka, har utifrån Svenska kyrkans förändrade äktenskapssyn också som enskilda präster lämnat ifrån sig sin vigselrätt. Kring dettta kan man ha olika uppfattningar. Det stora flertalet av präster som är aktiva i Frimodig kyrka har än så länge inte dragit denna slutsats. De vill invänta att Svenska kyrkan lämnar ifrån sig vigselrätten.

Tord Nordblom, ordförande i Frimodig kyrka i Göteborgs stift argumenterar för sin syn att lämna ifrån sig vigselrätten i tidningen Dagen. Läs Tords argumentering här. Håkan Sunnliden argumenterar på liknande sätt på sin blogg.

Tord börjar sin artikel i Dagen med följande:

I boken “Vägvisare” påpekar Magnus Malm i inledningen det maktfullkomliga ledarskapets svagheter. Också i kyrkan, skriver han, finns det klassiska mönstret för åsiktsförtryck. Orden är frommare, men mekanismerna känns igen från auktoritära regimer, där valet står mellan anpassning eller bestraffning.