några ord om pamfletten

Av Anna Sophia Bonde 3 May 2011 om: Medlemskap i Svenska kyrkan, Svenska kyrkans identitet

Vi har fått några synpunkter av “djävulens advokat” på pamfletten “Är det rätt att stanna kvar i Svenska kyrkan?” och tackar för dem. Det var just ett av syftena med nämnda text: att uppmuntra till diskussioner vad gäller denna, i vårt tycke, mycket viktiga frågeställning. Här kommer feed-back på några av de tankar som Jonk uttrycker.

1. iakttagelsen att den Helige Ande är verksam i SvK och därför torde möjliggöra för dem att stanna kvar som vill det är inte  pamflettens bästa argument – det är dess enda argument.

2. det är naturligtvis vanskligt att “recensera” deras motiv som väljer att konvertera, men vi torde kunna enas om att det inte är så enkelt, vilka bibelord man än väljer att luta sig mot, att kristna människor har ett tydligt uppdrag att undvika de otrogna. Jesus själv undvek inte de otrogna. Tvärtom var han så full av hälsa att han smittade de sjuka människor han mötte (sjuka till kropp, själ och ande) med sin hälsa. Och om nu, på grund av den “orättfärdiga  inomorganisatoriska överheten”( som signaturen Jonk väljer att formulera det), hälsan i SvK är så påver – borde en kristen människa lika gärna som att vilja undvika de otrogna kunna komma till slutsatsen att hon, i Jesu efterföljd, istället vill stanna och tjänstgöra i det sjukhus, där tillståndet är så allvarligt att också många av underläkarna insjuknat.