ny helgdag?

Av Anna Sophia Bonde 2 May 2011 om: Religionsdialog

Efter att ha läst i SvD och i Dagen om partisekreterare Carin Jämtins (S) förslag att den muslimska högtiden eid ska bli ny svensk helgdag fick jag anledning att läsa en artikel i senaste numret av den amerikanska tidskriften Christianity Today Proselytizing in a Multi-Faith World – why mutual respect and tolerance require us to witness for Christ. Artikeln diskuterar den viktiga frågan hur vi som kristna ska förhålla oss till människor av annan trosuppfattning. Artikelförfattaren gör en distinktion mellan de två termerna “inter-faith” och “multi-faith”. “Inter-Faith” sysslar med religionsdialog utifrån tanken att alla religioner har en gemensam kärna och nog, egentligen, bortom all kultur och alla dogmer, strävar mot samma mål. “Multi-Faith”, däremot, vill betona att vi INTE tillber samma gud/gudar ELLER strävar mot samma mål. Vi behöver därför inte bli förorättade av varandras ömsesidiga önskan att “proselytisera” den andre. Ett sådant förhållningssätt, menar artikelförfattaren Ed Stetzer, undviker den sortens synkretism som kan verka så sympatisk men som egentligen, om man skärskådar den, är både intellektuellt  och dogmatiskt ohederlig.  Stetzer avslutar:

 In faithfulness to our respective founder´s teachings, let us avoid the kind of tolerance that keeps us silent when we believe we have a valuable message to share. At the same time, may we discover a new kind of tolerance – a tolerance that allows and even encourages others to explore and respond to the Truth.

Att tillåta andra trosbekännare frihet möjliggör för mig att bejaka och fördjupa min identitet som kristen. Ja, kanske kommer jag att drabbas av ny iver när jag läser Missionsbefallningen: Jesu ord är riktade till kyrkan idag och till mig personligen! Detta är mitt uppdrag: att berätta om Honom som förvandlat mitt hjärta! Ed Stetzer ger dock tyvärr inget råd hur svenska lagstiftare ska förhålla sig till förslag som Jämtins men jag gissar att det är en fråga som vi måste börja fundera på, oavsett om vi vill det eller ej.