korsvandring i Västerås

Av Anna Sophia Bonde 28 April 2011 om: Jesus, Svenska kyrkans identitet, Svenska kyrkans lära

Den lokala tidningen berättar om den “tillställning” som Svenska kyrkan ordnat på långfredagen, dvs en korsvandring. Prästen Mikael Grenstedt säger om Jesus att han är “kärnan i vår tro och denna dag handlar om honom”.  Det är en god tanke att föra ut korset i staden och på så sätt visa att Jesus och staden hör ihop, det finns inga vattentäta skott mellan himmel och jord. Om det är sant som Bibeln påstår att Gud har stigit ner och blivit människa i Jesus Kristus, lidit, dött och uppstått så angår detta alla människor, i Västerås och på andra ställen. Vilket underbart påskbudskap!