Jesusmanifestationen

Av Jan-Anders Ekelund 21 May 2010 om: Ekumenik, Frimodig Kyrka, Jesus

Lennart Möller, ordförande i ledningsgruppen för Jesusmanifestationen uttalar sig i Kyrkans tidning och Dagen. Han framför frimodigt att Jesus är enda vägen till Gud och inte en väg bland många. Visst är det härligt med denna tydliga bekännelse och att tiotusentals människor kommer och ställer sig bakom denna bekännelse! Var finns Svenska kyrkans högsta ledning?