Nu finns brevet på svenska!

Av Jan-Anders Ekelund 19 January 2011 om: Äktenskapet, Ekumenik, Kyrkomötet, Svenska kyrkans identitet

Nu finns även brevet ifrån en av våra närmaste systerkyrkor Mekane-Yesus kyrkan på svenska. Du kan läsa hela brevet översatt här. Mekane-Yesus kyrkan är världens näst största lutherska kyrka om man räknar antalet medlemmar. Mekane-Yesus kyrkan växer i snabb takt i motsats till vår egen kyrka som är den medlemsmässigt största lutherska kyrkan i världen. Om vi skall räkna antalet gudstjänstfirare så är Svenska kyrkan liten jämfört med vår systerkyrka i Etiopien. Svenska missionärer har under mer än 100 år bedrivit mission i Etiopien, nu behöver vi all hjälp vi kan få ifrån de andligt mycket starka kyrkorna i Afrika.

Nedan följer ett utdrag ur brevet:

Därför är det vår uppriktiga bön att genom Guds ingripande Herren den helige Ande ska kalla Svenska kyrkan till metanoia (omvändelse/repentance) och att era ledare inom kort överväger en omprövning av sitt beslut, och detta med anledning av Skriftens auktoritet och för den tjänsts skull som Gud har anförtrott oss alla, basen och grunden för vår kallelse och vårt partnerskap. Vi ber också för er i denna svåra tid att Gud må ge er vishet i att hantera denna situation.

Dagen