Nu har brevet kommit ifrån Etiopien!

Av Jan-Anders Ekelund 13 January 2011 om: Äktenskapet, EFS, Ekumenik, Kyrkomötet, Svenska kyrkans identitet

Under senaste Kyrkomötet informerade Frimodig kyrka om ett brev som skulle komma till Svenska kyrkans ledning ifrån en av våra allra närmaste lutherska systerkyrkor nämligen Mekane-Yesus kyrkan i Etiopien.

Vi skrev följande i en särskild mening i betänkandet till Dan Sarkars motion om ekumenisk omorientering:

Särskild mening
Vi bejakar intentionen i motionen. Vi anser att utskottet är för överslätande i sin beskrivning av andra kyrkors reaktion på beslutet om enkönade äktenskap vid Kyrkomötet 2009. Beslutet har kraftigt försämrat de ekumeniska relationerna och vidgat avståndet mellan Svenska kyrkan och många andra kyrkor både inom den lutherska kyrkofamiljen och i en vidare gemenskap.
Vår största grannkyrka, den rysk-ortodoxa kyrkan har officiellt klippt banden med Svenska kyrkan.
Den Evangeliska Lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT), som vår kyrka har starka historiska band med, har gjort ett skarpt uttalande under året. Det står bl.a.: ”Som medlem i Lutherska världsförbundet svarar vi i ELCT att vår kyrka inte är beredd att ingå i utbyten som omfattar personer som lever i enkönade äktenskap eller som understödjer sådana äktenskap och deras legalisering. För att vara ännu tydligare: sådana personer är inte välkomna att arbeta inom Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka. Likaså avvisar vi varje form av övertalning, genom deras pengar och understöd.”
En annan stor luthersk kyrka som stått oss mycket nära under mer än 100 år är Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien. Denna kyrkas kyrkomöte har beslutat att avbryta förbindelserna med Svenska kyrkan. Svenska kyrkan skall få ett år på sig att ändra sitt äktenskapsbeslut. Mekane Yesus-kyrkan har än så länge inte verkställt beslutet. Se vidare: www.eecmy.org/?page=!news&article=51
Mekane Yesus kyrkans vice president Dereje Jemberu sade följande på EFS årskonferens den 13 maj 2010 i Kalmar ”Vi vill inte dela predikostol med dem som har en teologi, som godtar enkönade äktenskap”.
Skarpa reaktioner har bl.a. också kommit ifrån våra systerkyrkor i Litauen, England, Kenya, Finland och Estland. För mer information gå in på http://kyrkligsamling.se/dodoma.pdf
Vi är allvarligt oroade över den splittring av Kristi kropp som uppstått genom vår kyrkas vägval.

Uppsala 2010-09-30

Jan-Anders Ekelund (FK), Kjell Petersson (FK) och Margit Borgström (kd)

Det vi sa viftades bort, bl.a. så trodde många att våra trossyskon i Etiopien inte skulle verkställa sitt beslut genom att inte sända brevet till Svenska kyrkan. Men nu har brevet kommit. I brevet kallas beslutet ett medvetet avsteg från bibelns auktoritet och luthersk identitet, och förhoppningen är att Svenska kyrkan ska ångra sig och böja sig för bibelns auktoritet. Man avbryter ännu inte förbindelserna men brevet är en mycket tydlig markering att Svenska kyrkan är på fel väg. Du kan läsa mer om brevet här.

DU FINNER HELA BREVET HÄR. Läs det gärna.

Dagen