osolidarisk provokation eller provocerande solidaritet?

Av Anna Sophia Bonde 30 September 2010 om: Äktenskapet

Jag noterar att jag har en annan åsikt än den annars ofta så sansade och kloke biskop Ragnar Persenius i Uppsala. Biskopen ogillar att somliga präster frivilligt avsagt sig sin vigselbehörighet. Uttrycket “osolidarisk provokation” nämndes. Själv funderar jag på om mitt eget ickebeslut att behålla min vigselbehörighet inte borde kunna klassas som “provocerande solidaritet” med en ordning som jag tror är felaktig. Det sägs ju som bekant att all reklam är bra reklam. Är all solidaritet bra solidaritet? Man undrar.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=228205