Oväntad vändning

Av Jan-Anders Ekelund 1 October 2010 om: Frimodig Kyrka

Kyrkostyrelsen är nu vald, ett litet under har skett. Moderaterna gav Frimodig kyrka en ersättareplats. Frimodig kyrkas egen Zlatan, Dag Sandahl, fick platsen.

Torbjörn Lindahl blev också vald till ersättare i valprövningsnämnden.