Biblisk sexualteologi och äktenskapssyn

Av Jan-Anders Ekelund 3 April 2010 om: Äktenskapet, Frimodig Kyrka

En av de främsta experterna på Nya testamentet, professor Bengt Holmberg ger här en mycket god sammanfattning av den bibliska synen på området. Föredragen som hölls i OAS-rörelsens regi är publicerade i SPT.
Ni kan läsa dem på Kyrklig Samlings hemsida.

Biblisk sexualteologi och äktenskapssyn I
Biblisk sexualteologi och äktenskapssyn 2