Sätt Kristus och tron i centrum om gudstjänsten skall överleva

Av Jan-Anders Ekelund 13 August 2009 om: Frimodig Kyrka, Gudstjänst, Ideellt arbete, Kyrkovalet 2009, Levande församlingar

Statsvetaren Magnus Hagevi har en mycket läsvärd insändare i senaste numret av Kyrkans tidning. Han beskriver det aktuella läget i Svenska kyrkan utifrån vetenskapsmannens synvinkel. Han skriver: Problemet är att Svenska kyrkan tycks gå mot en tid då det knappt finns någon gudstjänstfirande församling kvar, bara präst, kyrkomusiker och kyrkovärdar.
I många bygder kan det vara så illa, på en del andra ställen finns det levande församlingar inom Svenska kyrkan.

Vad skall då Svenska kyrkan göra för att det skall finnas kvar levande församlingar som firar gudstjänst? Statsvetaren beskriver två vägar:

En väg är att formulera trendiga och allmängiltiga budskap och på alla möjliga sätt försöka tillfredsställa dem som inte går i kyrkan. En alternativ väg är att klart definiera Kristus som kyrkans centrum, poängtera personligt ställningstagande och kristen gemenskap där var och en rör sig mot kyrkans centrum. Utifrån religionsvetenskaplig forskning är det det sistnämnda alternativet som ger en mer levande gudstjänsfirande församling.

Hagevis linje stämmer väl med vad Frimodig kyrka skriver i sin valplattform under rubriken: Församlingen – trons hem.

FRIMODIG KYRKA vill att det avspeglas i alla beslut att församlingen är basen i Svenska kyrkan. En huvuduppgift blir därför att bygga levande församlingar där människor kan komma till tro på Jesus och växa som kristna. Församlingarna skall ta människors andliga sökande på djupaste allvar och visa dem på den kristna tron. Detta är en förutsättning för att kunna fylla de tomma kyrkorna igen. Församlingarna måste få präglas mycket mer av andligt liv och mindre av byråkratiskt krångel. Församlingen är också viktig för att skapa gemenskap människor mellan. Detta sker alltifrån den ”stora” gemenskapen i gudstjänsten till den ”lilla” gemenskapen i smågrupper. En ökad delaktighet, med stora inslag av ideellt arbete, ökar också gemenskapen i församlingarna. Lösningen på problemet med övertaliga kyrkor är inte i första hand utförsäljning, utan att se till att de fylls av liv och gudstjänst. FRIMODIG KYRKA önskar se en frimodig tro i Svenska kyrkan, så att tomma kyrkor kan fyllas på nytt.

kyrka