Allt pekar nedåt

Av Jan-Anders Ekelund 30 May 2010 om: Gudstjänst, Mission, Organisation, Struktur

I Kyrkans tidning och Dagen presesenteras kyrkostatistiken för 2009. Kyrkans tidning konstaterar att siffrorna är dystra. Visst är de dystra, nästan allt pekar utför. Medlemsantalet och gudstjänstdeltagandet fortsätter att dala, liksom antalet dop, konfirmander, kyrkliga vigslar och kyrkliga begravningar.
Talet om folkkyrka blir allt svårare att upprätthålla när kyrkan håller på att bli en minoritetskyrka för folket. Vi var många som under förra årets kyrkomöte önskade att Svenska kyrkan inte skulle ansöka om vigselrätt. Varför behålla vigselrätten när det inte är mer än 40 % av vigslarna som sker i Svenska kyrkans regi?
Medlemsraset kommer att fortsätta pga att allt färre barn blir medlemmar via dopet. Vi vet också att de som inte konfirmeras, inte heller låter sina framtida barn döpas i samma utsträckning som de som är konfirmerade.
Ärkebiskopens uttalande i Kyrkans tidning gör inte det hela mindre dystert. Han säger angående att det firas färre gudstjänster med enstaka besökare (hur man nu vet det?): – Man kan också säga att här försvann ett antal deprimerande gudstjänster…..
Ärkebiskopen verkar inte ha läst Matt 18:20 “Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”
Visst vill vi gärna fira gudstjänst då vi är många, men det blir fullständigt fel om ärkebiskopen förringar gudstjänster med få deltagare. Frimodigheten försvinner hos alla dem som försöker att upprätthålla gudstjänstlivet på många platser i landet.

Nu måste istället Svenska kyrkan och ärkebiskopen lära av alla de kyrkor runt om i världen som inte har dalande siffror. En sak som förenar dessa kyrkor är de inte har anammat den liberala teologin. Är det inte dags att börja tala om det nu? Den liberala teologin verkar inte generera väckelse. För visst är lösningen på problemet folkevangelisation eller folkmission istället för att alltid tala om folkkyrka? För ett tag sedan hörde jag en av de fjorton biskoparna säga att han slutat att använda ordet folkkyrka. Det funkar inte längre menade han. Han har kanske rätt……..?

Nedan ser ni statistik för fyra av de uppmätta parametrarna:

lila linje=kyrkliga begravningar
blå linje=dop
grön linje=kyrkliga vigslar
röd linje=konfirmander

Även Aftonbladet skriver på samma tema.