Överraskning i Örebro

Av Anna Sophia Bonde 12 September 2012 om: Organisation, POSK, Socialdemokraterna, Struktur

Här är en hälsning från Frimodig kyrkas Simon Wämmerfors:

I Örebro finns en samfällighet av 8 församlingar som under flera år arbetat lokalt med en eventuell omorganisation eftersom man ansett att samfällighetens totala kontroll över ekonomin inte varit så lyckad vad gäller pastoralt tänk och ledning. Efter diverse utredningar blev kontentan två förslag, antingen ett pastorat eller att behålla församlingarna som de är.
I ljuset av att Närhet och samverkan förmodligen kommer att klubbas igenom i kyrkomötet begärde då tre av de stora församlingarna (med cirka hälften av det sammanlagda medlemsantalet), Olaus Petri, Almby och Längbro utträde ur samfälligheten för att få behålla sin självständighet. Stiftet gjorde sedan en utredning som i juni meddelade att man föreslår ett enda storpastorat. Beslutet togs med minsta möjliga marginal 5 mot 5, där biskopen fällde avgörandet till sammanslagningens fördel.
Tisdag kväll, 11 september, hade kyrkofullmäktige sammanträde med ärendet att fastställa sitt remissvar. Kyrkonämnden hade författat ett svar som i allt väsentligt tillstyrkte stiftsstyrelsens förslag. Efter kort debatt följde omröstning vilket ledde till att ett yrkande från POSK om att avslå nämndens förslag vann med sifforna 23-22. Vi två frimodiga gjorde alltså möjligtvis en skillnad när nu remissvaret istället kommer bli ett avisande av stiftstyrelsens förslag även från samfälligheten. Några S:are som stod emot partipiskan är också en bidragande orsak.