Frimodig kyrka kommer att justera loggan

Av Jan-Anders Ekelund 18 September 2010 om: Frimodig Kyrka, Organisation

Frimodig kyrka måste ändra färgsammansättning i logotypen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att vår logotype är för lik deras. Vi anser att vår logotype är en religiös symbol med mångtydig innebörd som inte kan förväxlas med SKL:s. Dels kan man se den som en droppe som betecknar Kristi blod. Man kan också se den som en vattendroppe som visar på att vi inlemmas i Kristi kropp genom dopet. En annan tolkning är att den symboliserar en eldslåga som representerar den Helige Ande. P.g.a. bl.a. ekonomiska skäl önskar vi inte ta strid med SKL, fastän vi har fått vår logga inregistrerad på Patent- och registreringsverket att användas i vilken färgkombination som helst. Vi har lovat SKL att inte använda loggan, i enbart färgkombinationen gult, rött och orange. Därför har vi gjort droppen blå istället vilket förstärker dopsymboliken.

Du som är medlem har nu möjlighet att på hemsidan gå in och rösta på ett av två alternativ. Du måste vara inloggad som medlem för att kunna delta i omröstningen.