Bloggposter på ämnet .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan:

Frimodig kyrka det verkliga alternativet i kyrkovalet……

Av Jan-Anders Ekelund den 27 October 2010 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Äktenskapet, Ekumenik, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet

Dan Sarkar ifrån Frimodig kyrka hade motionerat om att äktenskapsbeslutet ifrån förra årets Kyrkomöte skulle rivas upp. Självklart hade inte Dan förhoppningar om att motionen skulle antas av Kyrkomötet. För övrigt är det ju väldigt få motioner som röstas genom. Men han ville markera att frågan inte är död i Svenska kyrkan. Många ur det trogna kyrkfolket känner sig ensamma och överkörda över beslutet ifrån förra året. Många anställda är oroliga för att bli tvingade att göra saker som strider mot deras samveten. Dan ville också visa för våra systerkyrkor över hela världen att det finns en minoritet inom Svenska kyrkan som inte accepterar den nya äktenskapssynen. Motionen är alltså en viktig symbol för att upprätthålla kontakten med alla de kyrkor över hela världen som står i begrepp att bryta kontakterna med Svenska kyrkan. Våra systerkyrkor måste veta om att det finns en betydande minoritet inom Svenska kyrkan som delar den världsvida Kyrkans syn.

Man förväntar sig att de grupper som i Kyrkovalet sa sig vara för den traditionella äktenskapssynen också skulle rösta för Sarkars motion. Men så blev inte fallet. Än en gång visade det sig att Frimodig kyrka är det verkliga alternativet. 19 av de 251 ledamöterna röstade för det traditionella äktenskapet. Exempelvis lade nästan alla Krisdemokraterna ner sina röster. Det kan ju inte ha skett av taktiska skäl eftersom deras väljare kommer att känna sig svikna. Är det någon som kan hjälpa mig att komma på varför?

Frimodig kyrka – det verkliga alternativet, det visade sig vara sant

Av Jan-Anders Ekelund den 30 September 2010 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

Kyrkomötet har nu pågått i tre dagar. Första dagarna under första veckan i en mandatperiod sker alltid olika val. De olika grupperna agerar då utifrån vissa givna parlamentariska regler. Genom valteknisk samverkan kan man tillskansa sig en större representation i olika organ än vad röstresultatet i valet gav. Ett politiskt spel, utspelas där man tar hjälp av matematiska beräkningar för att få så bra utdelning som möjligt. Eftersom det finns begränsat antal poster vinner vissa i spelet och andra förlorar. För många nya ledamöter så är det en helt ny värld som öppnas. Många far rent av illa av det maktspel som utspelas.

Följande block har bildats:

S+V

Miljöpartiet plus ÖKA

Regeringsalliansen: M + Fp(FISK) + Kristdemokraterna. Oklart om centern ingår eller står utanför alliansen. Jag har hört olika uppgifter om detta.

POSK går fram under egen flagg.

Självklart så står SD utanför all samverkan

Hur blir det då med Frimodig kyrka? Frimodig kyrka kan inte av egen kraft ta sig in i utskotten, valberedningen, kyrkostyrelsen och nämnderna ifall de andra grupperna valtekniskt samverkar. Vi har 13 mandat, för att inte vara beroende av ifall de andra grupperna valtekniskt samverkar krävs 16 mandat. Ifall de andra grupperna valtekniskt samverkar, så måste vi också göra det för att bli representerade.

Frimodig kyrka kännetecknas av två saker:

1. Vi vill stå för klassisk kristen tro
2. Vi är partipolitiskt obundna

Två naturliga samverkansmöjligheter finns.

1. POSK och ÖKA eftersom de är partipolitiskt obundna
2. Krisdemokraterna eftersom de i valrörelsen sa att de var både partipolitiskt obundna och ville stå för klassisk kristen tro.

POSK och ÖKA tackade nej. POSK pga av att de inte vann något på det och ÖKA av teologiska skäl. Denna samverkansmöjlighet har i praktiken aldrig varit aktuell.

Därför har Kristdemokraterna varit den naturliga samverkansparten. Vi uppskattade att KR (Kd heter så i kyrkan!) så tydligt i valet sa sig vara partipolitiskt obundna och ville stå för klassisk kristen tro. Vi har också känt en stor samhörighet med många i KR-gruppen. Genom en valteknisk samverkan kunde vi få två ordinarie och två ersättarplatser i Kyrkostyrelsen. Detta hade varit ett stort framsteg för klassisk kristen tro. Vi erbjöd KR tre av de fyra platserna. KR har dock avböjt detta och vill istället samverka med regeringsalliansen. Genom detta får man enbart två personer i kyrkostyrelsen (en ordinarie plus en ersättare).

Vi hade en historisk chans att få två plus två personer som säkert stod för klassisk kristen tro i kyrkostyrelsen. Det är obegripligt att KR sumpar denna chans och istället väljer regeringsalliansen.

Hur skall KR kunna förklara för sina väljare, även i nästa val, att man är partipolitiskt obundna när man samverkar med regeringsalliansen istället för med FK?

Hur skall KR förklara för väljarna att man vill stå för klassisk kristen tro när man föredrar de politiska partierna framför FK?

Hur skall KR förklara att man väljer det samarbete som gav sämst utfall nominellt?

Flera i KR-gruppen har djupt beklagat det inträffade.

Genom detta ställs Frimodig kyrka utanför ordinarie platser i utskotten, platser i Kyrkostyrelsen och i de nationella nämnderna. Det är bara att konstatera att vi fattades tre mandat. FISK har 13 mandat som vi, ÖKA och Miljöpartiet har 8 mandat. Alla tre grupperna blir representerade i kyrkostyrelsen, har ordinarie platser i utskotten och kommer in i nämnderna.

Vi förlorade spelet. Men en sak har blivit tydlig: Det var sant det vi sade i valrörelsen, vi är det verkliga alternativet. Efter nästa val tar vi oss in i utskott och kyrkostyrelse av egen kraft. Det känns också skönt att inte vara uppbunden av någon mer än Kyrkans Herre.

Dagen och Världen idag skriver också om kyrkomötet.

Tillägg, både Världen idag och Dagen har artiklar om det inträffade

FRIMODIG KYRKA är det verkliga alternativet

Av Jan-Anders Ekelund den 16 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

Nu står det klart Frimodig kyrka är det verkliga alternativet i kyrkovalet. Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)har gjort en undersökning som tydligt visar detta. SEA har intervjuat alla toppkandidaterna för nomineringsgrupperna till kyrkomötet inför kyrkovalet. Läs om undersökningen i Världen idag och Dagen.

Smakprov ur undersökningen:

Hur många ställer upp på att Bibeln är Guds ord och utgör grunden för kyrkans tro och liv? (Vår kyrkoordnings första paragraf är tydlig med detta – inte konstigt eftersom vi är en Luthersk kyrka där bibelordet är normerande)

Centern 22%
Folkpartiet (FISK): 17%
Frimodig kyrka: 100%
Kd: 64%
Kyrklig samverkan i Visby (1 person): 100% (inget rikstäckande parti)
Miljöpartiet: 0%
Moderaterna: 14%
POSK: 38 %
Lokalt parti Skanör-Falsterbo: 0%
Socialdemokraterna: 0%
SPI: 50%
Sverigedemokraterna: 40%
Vänstern: 0%
ÖKA: 0%

Flera grupper har i valet hävdat att de står för klassisk kristen tro fullt ut. Ta själv del av alla tillgängliga tabeller och se om det stämmer. Frågorna finns här också.

Läs också vad SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson och Lukas Berggren (som varit ansvarig för studien) skriver i sitt pressmeddelandet. Stefan är aktiv i EFS Betlehemskyrkan i Stockholm plus att han själv varit ledamot i kyrkomötet under en mandatperiod.

Tryck på read more:

(more…)

Vad vill de olika nomineringsgrupperna?

Av Jan-Anders Ekelund den 15 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

bohusläningen

En av de bättre sammanställningarna av vad de olika nomineringsgrupperna vill i kyrkovalet har Bohusläningen gjort.

Företrädare för alla grupperna har fått svara på tre grågor. Folkpartiet(FISK) hävdar att de är ensamma om att stödja rätten till fri församlingstillhörighet. Det är absolut inte sant. Frimodig kyrka hävdar detta också. Det är roligt att även moderaterna numera står upp för detta. Det har inte varit någon självklarhet tidigare.

Befria kyrkan

Av Jan-Anders Ekelund den 6 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, Socialdemokraterna, Svenska kyrkans identitet, Sverigedemokraterna

Ledaren i dagens Expressen heter: Befria kyrkan. Expressen skriver om kyrkovalet och orimligheten i att de politiska partierna ställer upp. Klarsynen utanför kyrkan är många gånger större än inom.

Inget av riksdagspartierna har åsikter i teologiska frågor. Varför ska de då bestämma över en kristen församling?

Centerpartiet, exempelvis, värnar respekten för “varje människas rättigheter och unika värde”. Någon däremot?
Socialdemokraterna vill “prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar” och tror tydligen att detta kräver kyrkopolitruker. Moderaterna, å sin sida, satsar på parollerna “ansvar, omtanke, kärlek och frihet”. Förespråkare av egoism och hat får hitta något annat parti.

Vidare skriver Expressen:

I stället trappar exempelvis Socialdemokraterna upp sitt engagemang. Mona Sahlin har personligen engagerat sig, vilket Göran Persson aldrig gjorde. Hon har sagt att valet “är lika viktigt som andra val” och att det är “oerhört provocerande” att inte rösta. Detta säger Sahlin om valet till en församling som hon inte ens är medlem i. Hon skulle knappast blanda sig i valet till någon annan religiös församling. Men när det gäller Svenska kyrkan anser politikerna att de har en självklar rätt till inflytande. Och biskopar och präster måste ständigt bäva inför kyrkopolitrukernas nycker.

Professorn och prästen Eva Hamberg har förutspått att partierna kommer att dra sig ur redan i nästa mandatperiod. Tyvärr så tror jag att de är mer seglivade, men till slut måste det ske. Det finns inga argument för att sekulära politiska partier skall ställa upp i val i ett trossamfund.
Lyssna gärna på Eva Hamberg. Hon talade på Frimodig kyrkas Stockholmsmöte i höstas. Hon framför ett mycket allvarligt budskap till Svenska kyrkan. Evas föredrag har rubriken “öppen demokratisk folkkyrka”.

Du kan avpolitisera Svenska kyrkan den 20 september. Pösta på Frimodig kyrka – och inte på någon politisk ideologi.

partipolitiken

Kristdemokraterna försöker med det omöjliga

Av Jan-Anders Ekelund den 3 September 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Kyrkovalet 2009

Idag kom en snygg bilaga till Kyrkans tidning ifrån Kristdemokraterna i Svenska kyrkan inför kyrkovalet. Mycket av det som stod i den kan jag skriva under på. En vanlig fråga jag får inför valet är följande: Vad skiljer Frimodig kyrka ifrån Kristdemokraterna? Tycker ni inte ganska lika? Jovisst, i många sakfrågor är det så. Äktenskapsfrågan är ett bra exempel (även om jag mött kristdemokrater på kyrkomötet som har en annan uppfattning). Många kristdemokrater jag mött på kyrkomötet vill stå upp för klassisk kristen tro. Det känns härligt att det är så och det skapar också en god gemenskap mellan oss.

Men bilagan gav mig en avgörande principiell skillnad mellan våra grupper. De beskriver sin nomineringsgrupp som: En gren i den världsvida kristdemokratiska rörelsen. Så skulle aldrig en representant ifrån Frimodig kyrka uttrycka sig i ett kyrkligt val. Frimodig kyrka skulle istället säga: En gren av den världsvida Kyrkan (vilket säkert kristdemokraterna också säger!). Vi anser det vara fel, hur självständig man än är, hur bra program man än har, att blanda ihop politiska ideologier med kyrkan. Kristdemokratin är en politisk ideologi och inget annat.

Kristdemokraterna vill nu få slut på partipolitiseringen inom Svenska kyrkan. Det är mycket bra. Men jag som varit med på en hel del kyrkomöten, blir trots allt lite undrande. 1999 när det nya politiserade direktvalsystemet skulle antas, så varnade vi för att en ökad partipolitisering kommer att uppstå. Men krisdemokraterna tillsammans med (s), (m) och (fp) skulle till varje pris driva genom förslaget. Jag hade flera diskussioner med många kristdemokrater där jag varnade för följderna. Idag ser vi följderna – partipolitiseringen är värre än någonsin. Sverigedemokraterna, vänstern och miljöpartiet har också gjort intåg på kyrkomötet.

Tyvärr så tror jag inte att Kristdemokraterna kommer att lyckas rent pedagogiskt med konststycket att stå upp för partipolitisk obundenhet och samtidigt ha en politisk ideologi i sitt namn. Speciellt inte när vänstern, miljöpartiet och folkpartiet försöker med samma sak. Partiledarens argumentationen håller inte riktigt ihop. (Länken ligger nere fram till måndag)

göran hägglund

Jag önskar alla kristdemokrater välkomna till Frimodig kyrka i nästa val. De som inte känner för Frimodig kyrkas linje i exempelvis äktenskapsfrågan, är säkert välkomna till posk. Om inte Kristdemokraterna drar sig ur kyrkan, vilket parti kommer då att göra det? Våga ta steget, det finns fullgoda alternativ. Det finns många kristdemokrater i våra led så ni kommer inte att behöva känna er ensamma. Men finessen är att andra politiska åskådningar också finns.

Friare församlingstillhörighet

Av Jan-Anders Ekelund den 20 July 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Fri församlingstillhörighet, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009

2009 är det en självklarhet att få välja det mesta i samhället. Vi väljer läkare, tandläkare, skola, elbolag, telefoni, pensionssparande mm. Valen är så många att vi kan bli alldelse matta. Hälften hade varit nog. Men en sak får vi inte välja, det är vilken församling vi skall tillhöra. Vad är viktigast att få välja elbolag eller vilken församling man skall tillhöra? För många är församlingsgemenskapen betydligt viktigare än vilket elbolag man har. Därför är vi några stycken som skrivit en motion om detta till höstens kyrkomöte. Det är ingen ny fråga utan den har varit uppe många gånger tidigare. Men det är hög tid att det händer något nu. Svenska kyrkan har ett stort intresse av att anpassa budskapet till vad man tror folket vill ha, men när det gäller en fråga som inte direkt har med bekännelsen att göra är förändringstakten betydligt långsammare. Vi som skrivit motionen kandiderar alla för Frimodig kyrka i höstens val. Micke Martinsson har lämnat kristdemokraterna för Frimodig kyrka.
Här ser ni motionen:

Friare församlingstillhörighet

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra åt Kyrkostyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att Svenska kyrkans skall kunna införa regler som innebär att en person har rätt att tillhöra annan territoriell församling än folkbokföringsförsamlingen.

Motivering

Under flera decennier har det motionerats på kyrkomötet om friare (rörligare) församlingstillhörighet. Tiden går, men inget har hänt fastän en utredning varit tillsatt. Det har fortfarande inte redovisats några teologiska hinder för att reformera tillhörighetsbegreppet som strider mot våra bekännelseskrifter.
För människor idag är det en självklarhet med exempelvis fritt läkarval, fritt val av vilken skola barnen skall gå i, fritt val av telefoni och elbolag. Listan kan göras lång, men det som betyder än mer för en del, att få välja vilken församling man vill tillhöra inom Svenska kyrkan det får man inte göra år 2009.
För framförallt unga människor är det svårt att förstå att de inte kan få vara med och ta sitt demokratiska ansvar i den församling där de firar gudstjänst. Många människor kan ha ett djupgående engagemang i en församling men detta engagemang kan inte kopplas ihop med förtroendemannaskapet eller till medlemsavgiften. Svenska kyrkan vill tydligt framstå som en demokratisk folkkyrka. Det är då angeläget att hålla samman församlingens fyra grundläggande uppgifter att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission med församlingens styre. Tyvärr omöjliggör nuvarande tillhörighetsregler att detta samband upprätthålls fullt ut.

Det är hög tid nu att Svenska kyrkan lättar på sina mycket rigida regler på detta område och anpassar dem till vår tid. Denna anpassning strider inte mot Bibeln och vår bekännelse. Det finns mycket här att lära av exempelvis folkkyrkorna i Danmark och England som har en mer verklighetsanpassad syn på församlingstillhörighetsbegreppet.

Örby, Ekerö, Henån och Uppsala den 10 juli 2008

Jan-Anders Ekelund(FK) Michael Martinsson (KD) Berit Simonsson (FK) Bertil Murray (FK)

Att viga eller inte viga?

Av Erik Johansson den 12 June 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Äktenskapet, Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009

Idag kom förslaget som vi väl alla vetat skulle komma: Kyrkostyrelsen föreslår Kyrkomötet att göra det möjligt också för enkönade par att ingå äktenskap i Svenska kyrkan. Några reserverade sig mot beslutet, men som det ser ut idag finns det redan en majoritet för det hela i Kyrkomötet. De enda grupper i Kyrkomötet som i dagsläget helt och hållet står för en annan hållning är .kr och Frimodig kyrka.

Men att det finns en majoritet för förslaget i Kyrkomötet innebär inte per automatik att det är ett gott förslag. I själva verket är det ett ytterligt bekymmersamt förslag. De nio biskoparnas gemensamma debattinlägg i DN tidigare i år är bara ett exempel på det problematiska i förslaget. De ekumeniska relationerna både inom och utom landet är ett annat. Störst är förstås problemet med att förslaget innebär en förändring av kyrkans lära. Handboken är ett lärodokument och nu vill kyrkostyrelsen alltså göra en viktig förändring av Svenska kyrkans lära, utan att motivera förändringen i teologiska termer.

Frimodig kyrka har liksom de nio biskoparna föreslagit att nu är tiden inne för Svenska kyrkan att lämna ifrån sig vigselrätten. Men kyrkostyrelsen klamrar sig fast vid nostalgin och argumenterar utifrån att det finns ett stort stöd för att kyrkan också i fortsättningen ska ha vigselrätt. Samtidigt säger man att utifrån luthersk tro är äktenskapet en sekulär civilrättslig historia. Märkligt då att man så hett vill fortsätta förrätta vigslar.

Med nuvarande majoritet i Kyrkomötet kommer alltså förslaget med största sannolikhet att gå igenom i höst. Både Kyrkostyrelsen och Kyrkomötet är alltså beredda att ytterligare fördjupa sprickorna och såren i den redan nu hårt prövade enheten inom Svenska kyrkan. Med en bibehållen vigselrätt kommer kyrkan att trasas sönder än mer och frågan blir väl om den går att hålla ihop över huvud taget. Men Kyrkostyrelsen verkar inte ha ägnat det faktumet ens en tanke, utan kör obekymrat på i samma hjulspår som tidigare.

Det enda som möjligen skulle kunna ändra på detta är väl om alla de socialdemokrater, centerpartister, moderater osv som faktiskt är emot det lagda förslaget, i höstens kyrkoval inte skulle lägga sina röster på sina politiska partier, utan på den enda nomineringsgrupp som vill bevara äktenskapet mellan man och kvinna. En röst på Frimodig kyrka är, förutom ett direkt gudomligt ingripande det enda som skulle kunna hejda Kyrkostyrelsen och Kyrkomötet från att fatta detta direkt kyrkofientliga beslut. Höstens kyrkoval påverkar i och för sig inte det nuvarande Kyrkomötets sammansättning, men det kan ge en tydlig signal till beslutsfattarna om vad kyrkans medlemmar tycker.

Nomineringsgrupperna svarar om samlevnad inför kyrkovalet

Av Jan-Anders Ekelund den 31 May 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Äktenskapet, Centern, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Moderaterna, ÖKA, POSK, Socialdemokraterna

Alla nomineringsgrupperna har fått svara på frågor om samkönad samlevnad på Lets talk about loves blogg inför kyrkovalet.
Det är inte alltid så enkelt att svara ja eller nej på alla frågor, därför måste vissa tillägg få göras på en del frågor. Tillvaron är inte alltid så enkel, att allt är ja eller nej. Men man måste förundras över varför en av grupperna behöver så väldigt många ord för att få fram sin ståndpunkt. Men trots många ord kvarstår frågan, vad kommer POSK:s kandidater att verka för när de blivit valda? Väljarna har rätt att få veta vad de olika grupperna står för i den mest brännande av alla frågor. Svenska kyrkan är på väg att ändra lära i en så viktig fråga som äktenskapet. Väljarna måste få tydliga besked.

Den finske biskopskandidaten Henrik Perret berör dessa frågor på ett bra sätt när han kommenterar utnämningen av Eva Brunne som biskop i Stockholm.

Henrik Perret skriver: Det är kanske inte politiskt korrekt att nämna detta. Ändå nämner t.ex. MTV:s nyhetssida det, och uppenbart också därför att man förstår att det inte låter sig förenas med vad som traditionellt betecknas som kristen trosuppfattning. Jag tror nog att “vanliga människor” någonstans i sitt innersta inser att detta inte kan vara ett rätt kristet spår, oberoende vilka rättigheter lagstiftningen ger.

Riksdagspartiena i kyrkomötet

Av Jan-Anders Ekelund den 2 April 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Kyrkovalet 2009, Nomineringsgrupper i Kyrkan

Fortfarande vill riksdagspartierna vara kvar och styra i Svenska kyrkan. Men allt fler ser det orimliga i det hela. I gårdagens riksdagsdebatt om äktenskapet sa Alf Svensson (kd) så här:

Någon har sagt här – och det lyser väldigt klart igenom, vågar jag också påstå – att det i tankegodset inte riktigt har blivit klart att kyrkan är skild från staten. Därför är det också på sitt sätt lite märkligt, för att bara få det sagt, fru talman, att kyrkomötet, som om inte det vore politiserat, nu ska fatta beslut i den här frågan. Det finns väl de här som har sina förlängda armar in i kyrkomötet, trots att kyrkan är skild från staten. Jag påstår inte att vi i vårt parti står helt fria där heller.

Jag tror att det är så här det skall börja. De ledande rikspolitikerna måste ifrågasätta det egna riksdagspartiets existensberättigande på kyrkomötet. Vi väntar på att fler kända rikspolitiker kommer till samma insikt som Alf Svensson (kd).